Terug naar overzicht

Avans moet alvast 20,3 miljoen betalen

Het is Avans Hogeschool niet gelukt om te voorkomen dat de ‘Schutteclaim’ van 20,3 miljoen euro alvast betaald moet worden, terwijl de hogeschool nog bezig is de claim aan te vechten.

Volgens de Commissie Schutte heeft Avans Hogeschool, net als verschillende andere hogescholen in Nederland, in het verleden ten onrechte overheidsbekostiging gekregen, onder meer voor buitenlandse studenten. Avans kreeg een claim van 20,3 miljoen euro aan zijn broek.
Bestuursvoorzitter Harry Koopman is erdoor verrast dat het Ministerie van Financiën per se het geld al wil hebben. ‘Het is alsof je een onredelijke hoge voorlopige aanslag krijgt van de Belastingdienst, die je toch moet betalen.’
Ook het onderwijsministerie vond het volgens Koopman niet nodig om het geclaimde bedrag al te gaan innen, voordat de rechtzaken rond de vermeende hbo-fraude zijn afgerond. Het illustreert de macht van het Ministerie van Financiën en zijn minister Zalm, vindt Koopman. Hij denkt dat Zalm het doet om zijn ‘blazoen op te poetsen. Door het geld alvast te vorderen, haalt Zalm een mooi positief saldo.’
Het ministerie ‘vordert’ het geld door het in te houden op de rijksbekostiging voor 2006. Avans kan dit opvangen omdat er genoeg geld op de spaarrekening van de school staat. Dit geld zou gebruikt worden voor de nieuwbouw. Nu moeten daar tijdelijk leningen voor worden afgesloten. Daar waren volgens Koopman bij voorbaat al bepaalde constructies voor bedacht. De vordering heeft daarom geen gevolgen voor betalingen van Avans Hogeschool, zoals het salaris of voor de nieuwbouw.

Koopman verwacht dat het nog wel twee tot drie jaar kan duren voor er duidelijkheid komt over de ‘Schutteclaim’. De bestuursvoorzitter gaat ervan uit dat Avans uiteindelijk het bedrag niet hoeft te betalen en dat de school het gevorderde geld mét rente terugkrijgt. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?