Terug naar overzicht

Avans vraagt subsidie persoonlijke studietrajecten aan

Een werkgroep van Avans heeft bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie aangevraagd voor de opzet van een systeem voor individuele studietrajecten, aan de hand van Eerder Verworven Competenties. Het gaat om enkele tonnen.

Voor een student een opleiding begint, kan hij een assessment krijgen of een portfolio overleggen. Behalve door vooropleidingen kan hij dan ook door werkervaring vrijstellingen krijgen of een verkorte studie volgen. Dat laatste is nu nog niet mogelijk. Op basis van die Eerder Verworven Competenties kan een gepersonaliseerd studietraject worden opgesteld, dat aansluit op de persoonlijke situatie van de student.
Het systeem wordt in eerste instantie Avansbreed opgezet. Het kan echter per academie worden toegespitst, mocht dat later nodig blijken. Dan moeten binnen de verschillende academies werkgroepen worden opgezet, die de persoonlijke studietrajecten opzetten.
De subsidie is namens de hogeschool aangevraagd door een werkgroep, waarin naast het Leer- en Innovatiecentrum en Avans+ ook de Bredase Academie voor Deeltijd en de Academie voor Gezondheidszorg en de Bossche Academie voor Financieel Management vertegenwoordigd zijn. Daar experimenteert men al met verder gepersonaliseerde studieroutes, zij het provisorisch. Joop van Mackelenbergh, die namens het LIC in de werkgroep zit: ‘Studenten krijgen via een toelatingsgesprek een extra vrijstelling of stromen ze in het tweede jaar in, maar daar blijft het bij.’
Als de subsidieaanvraag niet gehonoreerd wordt, loopt de opzet van het systeem geen gevaar. De werkgroep valt onder de Raad van Bestuur, die de opzet in het nieuwe Meerjarenbeleidsplan ondersteunt, redeneert Van Mackelenbergh. Wel ontstaat zonder subsidie vertraging, waardoor het systeem misschien niet voor het komende studiejaar klaar zal zijn.
Het rijk vergoedt hoogstens driekwart van de totale kosten die de werkgroep maakt. De werkgroep verwacht voor de kerst duidelijkheid te hebben over de subsidieaanvraag. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?