Terug naar overzicht

Bestuurswerk goed voor studie

Hbo-studenten die binnen hun hogeschool bestuurswerk doen, studeren veel sneller dan anderen. Ze lopen bijna geen vertraging op. Bestuurders van studentenverenigingen doen het daarentegen nauwelijks beter dan gemiddeld.

Dat staat in de Studentenmonitor 2005, die staatssecretaris Bruno Bruins van onderwijs gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De goede prestaties van de bestuurlijk actieve hbo’ers springen eruit. Aan de universiteit heeft bestuurswerk veel minder effect.

Het valt steeds moeilijker te verklaren waarom de ene student sneller studeert dan de andere. Gegevens als inkomen, ambitie en vooropleiding bepalen in totaal maar acht procent van de verschillen in het hbo. Voor de overige 92 procent tasten de onderzoekers in het duister.

Toch bevat de monitor weer een schat aan informatie. Zo blijkt dat hbo-studenten gemiddeld minder snelle studievoortgang boeken als ze bij hun studiekeuze nadrukkelijk hebben gelet op kwaliteit en inhoud. De onderzoekers kunnen dat niet verklaren. De bewuste kiezers lopen uiteindelijk echter minder risico om uit te vallen.

Hbo’ers laten zich sneller ontmoedigen dan hun collega’s aan de universiteit. Het aantal ongemotiveerde studenten stijgt in het hbo van vijf procent aan het begin naar twaalf procent later in de opleiding. In het wetenschappelijk onderwijs is zes procent aan het begin van de opleiding ongemotiveerd en dat aandeel klimt naar negen procent. (BB, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?