Terug naar overzicht

‘Boete voor late tentamenuitslag werkt prima’

De Tilburgse faculteit economie overweegt haar vakgroepen een boete te geven als docenten te lang over hun nakijkwerk doen. Bij de Universiteit Maastricht heeft dit systeem prima gewerkt.

Eenderde van de economie-tentamens in Tilburg wordt niet binnen de afgesproken drie weken nagekeken. Vice-decaan onderwijs Willem Buijink zei vorige week in het weekblad van de universiteit dat hij de ‘departementen’ van zijn faculteit wil gaan beboeten. Daardoor ontstaat volgens hem meer sociale druk op docenten om op tijd klaar te zijn.
Navraag bij Buijink leert dat zo’n boetesysteem niet uniek is. ‘Ik werkte vroeger bij de Universiteit Maastricht en daar betaalden opleidingen vijfduizend gulden per overtreding als hun docenten te laat waren met nakijken. Dat werkte prima, dus ik wil het hier ook introduceren.’

Wim Gijselaers, vice-decaan onderwijs van de Maastrichtse faculteit economie, licht toe dat het boetesysteem daar midden jaren negentig werd ingevoerd na aanhoudende klachten van studenten, onder meer in de Elsevier-ranking. ‘In het begin was het even schrikken, maar de klachten waren toen snel verholpen. Volgens mij is er al jaren geen boete meer uitgedeeld. Als ik Buijink was zou ik het zeker invoeren.’
Erg sympathiek is een boetesysteem volgens Gijselaers niet: ‘Misschien is het beter om de boetes na twee jaar te vervangen door beloningen. Docenten komen anders wel een beetje in het beklaagdenbankje te zitten. Maar aan de andere kant zijn ze wel professionals die zich aan hun prestatieafspraken moeten houden. Dat verwachten we ook van onze studenten.’

Hoewel het ook bij Avans Hogeschool voorkomt dat docenten hun werk te laat af hebben, deelt de school hiervoor geen boetes uit. Thom van den Brule, hoofd van de studentenadministratie, vindt dit ook te ver gaan. ‘Als er klachten zijn worden die tussen de academiedirecties en de docenten opgelost’, aldus Van den Brule. Volgens hem is dat afdoende. (HC/HOP, PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?