Terug naar overzicht

Bouwacademies fuseren, maar blijven op twee locaties

De Academie voor Bouw en Management (ABM) in Tilburg en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (ABCT) in Den Bosch gaan op in één academie, maar blijven op de huidige locaties.

Het besluit van de Raad van Bestuur gaat in tegen de wens van de academiedirecteuren. Onlangs maakten ze in het Brabants Dagblad bekend naar één locatie te willen, maar de Raad van Bestuur besloot anders. ‘Als je voor één locatie kiest, gaat er teveel energie zitten in het tot stand brengen van die concentratie en ondervindt de andere locatie daarvan schade’, zegt bestuurslid Frans van Kalmthout. ‘Bovendien brengt het veel bouwconsequenties met zich mee. Er is extra ruimte nodig.’
Een ander argument is dat in beide steden de bouwopleidingen een lange traditie hebben. Het zou een ongewenst effect voor het bedrijfsleven tot gevolg hebben als de opleiding uit Den Bosch of Tilburg zou verdwijnen. Ook wil de Raad van Bestuur het risico om studenten te verliezen zo klein mogelijk houden.

De nieuwe academie krijgt één directie. Hoe die wordt vormgegeven is nog niet duidelijk. De nieuwe organisatievorm is vergelijkbaar met die van de Academie voor Kunst en Vormgeving/St. Joost in Breda en Den Bosch. De academies zijn sinds een paar jaar gefuseerd en hebben één directie.
De fusie tussen de academies voor Sociale Studies is afgelopen april teruggedraaid. De academie met een omvang van tweeduizend studenten en een groot aantal medewerkers werkte niet. ‘Het was te gecompliceerd.’

Ondanks dat de nieuwe bouwacademie maar 1300 studenten telt, is het samengaan een ‘spannende en lastige klus’. ‘Het betekent veel over en weer verkeer naar de locaties. Als je bijvoorbeeld in Tilburg bent, moet de knop om, want het is andere omgeving dan in Den Bosch. Mensen blijven toch gehecht aan een plek.’

Voor studenten betekent het samengaan van de academies volgens Van Kalmthout dat er meer keuzemogelijkheden worden geboden. ‘Het beste uit twee werelden wordt bij elkaar gebracht. Een minor die eerst geen doorgang kon vinden omdat er te weinig aanmeldingen voor waren, kan straks wel worden aangeboden.’

Wanneer de nieuwe academie van start gaat, is nog niet bekend. Eerst wordt er een gemeenschappelijk meerjarenbeleidsplan voor de bouwacademie gemaakt. Het streven is om in het nieuwe schooljaar met het gemeenschappelijke curriculum te beginnen. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?