Terug naar overzicht

Bruins wil opleidingenaanbod snoeien

Er zijn zoveel opleidingen in het hoger onderwijs dat studenten en werkgevers het overzicht dreigen kwijt te raken. Het ministerie van OCW wil er wat aan doen, ‘voordat het uit de klauwen loopt’.

De hogescholen en universiteiten bieden momenteel zo’n 2500 bachelor- en masteropleidingen aan en dit aantal groeit gestaag. Sommige lijken inhoudelijk veel op elkaar, maar hebben wel verschillende namen. Dat levert onduidelijkheid op bij de studiekeuze, maar ook bij werkgevers die niet altijd meer weten waarvoor een sollicitant precies is opgeleid.

In een interview met dagblad Spits zei staatssecretaris Bruins afgelopen vrijdag dat hij studierichtingen met ongeveer hetzelfde curriculum wil samenvoegen. Wie zich wil specialiseren kan volgens hem beter kiezen voor een bepaalde afstudeerrichting of een aanvullende minor.

Bruins ontkent dat het VVD-beleid om de marktwerking in het hoger onderwijs te bevorderen gezorgd heeft voor wildgroei van het opleidingenaanbod. Hij vindt het prima dat instellingen elkaar op kwaliteit beconcurreren, maar alleen op voorwaarde dat het onderwijsaanbod duidelijk herkenbaar blijft.

Een woordvoerder van OCW waarschuwt dat uit het voornemen van Bruins niet mag worden afgeleid dat het onderwijsaanbod één grote bende is, maar: ‘we moeten er wel voor zorgen dat het niet uit de klauwen gaat lopen. We willen voorkomen dat iedere student straks zijn eigen studie kan volgen.’

De HBO-raad reageert verrast op het voornemen van Bruins. Een woordvoerder verwijst naar het overleg met voormalig staatssecretaris Rutte, anderhalf jaar geleden. Met het oog op de nieuwe wet op het hoger onderwijs is toen overwogen of de opleidingen niet verbreed moesten worden tot opleidingsdomeinen. Daar is toen niet voor gekozen, zegt een woordvoerder, onder meer omdat het werkveld dat niet wilde. ‘Men wilde liever specifiek opgeleide mensen. Bij ons weten is er geen aanleiding om de discussie te heropenen, maar als de staatssecretaris nieuwe argumenten heeft horen we die graag.’

Universiteitenvereniging VSNU ontkent dat de groei van het aantal opleidingen op dit moment de pan uit zou rijzen. Wel stelde een commissie onlangs vast dat een reductie van het bacheloraanbod met zestien procent mogelijk is. De universiteiten willen dit volgens een woordvoerder onder meer bewerkstelligen door een aantal bacheloropleidingen te verbreden. Verder moet er meer ordening komen in de soms verwarrende naamgeving. Bij de overgang naar het bachelor-masterstelsel kreeg een aantal dezelfde opleidingen ten onrechte een verschillende naam. Voor een vergelijkbare reductie van het masteraanbod van de universiteiten ziet de VSNU geen aanleiding. (HC, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?