Terug naar overzicht

Conferentie over misbruik en mishandeling van kwetsbare mensen

Mensen met een beperking kunnen slachtoffer zijn van uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Zo wordt in de ouderenzorg gesproken over meer dan 160.000 gevallen van bejaarden die worden getreiterd, geslagen en verwaarloosd in hun eigen huis. Daarover gaat de conferentie ‘De Achterkant van Vermaatschappelijking; over misbruik en mishandeling van kwetsbare mensen’, die op 15 november zal plaats vinden.

De lectoraten Vermaatschappelijking in de Zorg en Gerontologie organiseren in samenwerking met de Academie voor Gezondheidszorg en de Academie voor Sociale studies de conferentie waarvoor twee personen uit de beroepspraktijk zijn bereid gevonden om over hun ervaringen te vertellen en de discussie met de aanwezigen aan te gaan.
Het gaat om Rob de Waal, teamleider van het Volwassenenteam bij MEE West-Brabant. In die hoedanigheid komt hij in aanraking met het misbruik van mensen met een beperking.
Mirjam van Dongen is preventiefunctionaris bij de ggz-instelling De Grote Rivieren en sinds 2000 betrokken bij de bestrijding van ouderenmishandeling. Van Dongen is projectleider Bestrijding Ouderenmishandeling in Dordrecht en voorzitter van het landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.
De conferentie begint om 14.00 uur en eindigt om 16.45 uur met een borrel. In verband met bouwwerkzaamheden aan de Hogeschoollaan vindt de conferentie plaats in de Waalse Kerk, Catharinastraat 83bis, Breda. (AR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?