Terug naar overzicht

Directeuren rouleren niet automatisch na vier jaar

Directeuren van academies en diensten van Avans Hogeschool hoeven niet om de vier jaar per se naar een andere post te gaan. De Raad van Bestuur heeft besloten hiervan af te zien.

Het idee om directeuren om de vier jaar te laten rouleren, maakte deel uit van de ‘flexibele organisatie’, zoals Avans die vier jaar geleden voorstond en waarbij managers regelmatig zouden veranderen van baan binnen Avans.
Nu blijkt dat zich telkens ‘natuurlijke’ momenten aandienen waarin directeuren wisselen van plek. De eis om het om de vier jaar te doen is daardoor volgens de Raad van Bestuur minder relevant. Het bestuur heeft dit vorige week in een brief aan de directeuren en de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad laten weten.
Besloten is nu om geen statisch moment te kiezen om de directeuren te laten wisselen, maar om tijdens de functioneringsgesprekken met de directeuren te beoordelen of de juiste directeur nog steeds op de juiste plek zit. De volgende functioneringsgesprekken waarin dit zal gebeuren, worden gehouden in het najaar van 2007.
Bij meerdere academies en diensten veranderde de directies afgelopen paar jaar. Van de Academie voor ICT en Media in Breda vertrok directeur Ad Vissers naar concurrent Fontys Hogescholen. Dick te Boekhorst van de Academie voor Marketing in Den Bosch ging de Diensteenheid Personele en Administratieve Ondersteuning (DPAO) versterken. Titia Bredee nam zijn functie over. Paul Appel werd directeur van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken nadat Ine van Zon directeur werd van de Academie voor Sociale Studies in Breda. En zo waren er nog verschillende andere verschuivingen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?