Terug naar overzicht

Geen pardon voor vluchtelingstudenten

Minister Rita Verdonk (VVD) van vreemdelingenzaken ziet niets in een pardonregeling voor vluchtelingstudenten. Om een verblijfsvergunning te krijgen, moeten zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere asielzoekers, vindt zij.

Dat schrijft Verdonk in een brief aan Ruud Lubbers, voorzitter van de stichting Vluchtelingstudenten UAF. De voormalige CDA-premier had haar verzocht om een verblijfsvergunning te verlenen aan driehonderd vluchtelingen die in Nederland een studie hebben afgerond. Hij noemt de afgestudeerden ‘een indrukwekkende verrijking voor de Nederlandse samenleving’.
‘Velen van deze driehonderd hebben nog geen vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd en een veertigtal heeft zelfs nog niet eens een vergunning tot verblijf voor bepaalde tijd’, schreef Lubbers, die van 2001 tot 2005 hoge commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties was.

Verdonk noemt het afstuderen ‘uiteraard een felicitatie waard’. Maar wijst erop dat het vreemdelingenbeleid al uitvoerig is besproken in de Tweede Kamer. Ze ziet geen reden om van de huidige lijn af te wijken. ‘We hebben met de minister wel vaker discussies over de toepassing van regels gehad’, zegt Arie Slob, Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. ‘Ze heeft best enige ruimte om te zeggen: gegeven de situatie mogen deze mensen hier blijven. Maar als iemand haar vraagt om die ruimte te benutten, slaat ze altijd de andere kant op. Enige terughoudendheid begrijp ik wel, maar waarom zegt ze altijd nee, terwijl ze ook best eens ja kan zeggen?’

Afgelopen augustus maakte de stichting UAF bekend dat zij in financiële problemen dreigt te komen door de lange periode waarin de vluchtelingen op hun verblijfsvergunning moeten wachten. Zolang ze officieel nog geen toestemming hebben om in Nederland te blijven, mogen de afgestudeerden niet werken. Dat betekent ook dat ze hun studielening nog niet kunnen terugbetalen aan de UAF. De stichting geeft de vluchtelingstudenten een beurs die voor zestig procent een gift is. De rest moeten ze terugbetalen. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?