Terug naar overzicht

HBO-raad: Topsalarissen hielden gelijke tred

De salarissen van hbo-bestuurders zijn in 2005 helemaal niet sneller gestegen dan de cao-salarissen. Dat zegt de HBO-raad in reactie op een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond.

In het onderzoek staat te lezen dat de topinkomens vorig jaar met gemiddeld twee procent omhooggingen en de salarissen van het overige hbo-personeel met maar 0,6 procent. Volgens een woordvoerder van de HBO-raad vergeet de AOb echter te vermelden dat veel hbo-werknemers er volgens de cao jaarlijks een salarisperiodiek bij krijgen. Dat betekent dat ze er in 2005 beduidend meer op vooruit zijn gegaan. Drie procent, schatte HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra gisteren.
Volgens AOb-bestuurder Gerrit Stemerding snijdt het verweer van de HBO-raad geen hout. ‘Als de bestuurders er ook tien of twaalf jaar over zouden doen om hun topinkomen te bereiken, zou Terpstra gelijk hebben. Maar dat is niet het geval. De collegeleden beginnen gelijk hoog en zetten daar nog eens een jaarlijkse verhoging en soms enorme bonussen bovenop.’

Verder voert hij aan dat lang niet alle personeelsleden van hogescholen er periodieken bij krijgen: een groot deel van het personeel zit aan zijn maximumsalaris. ‘Als iedereen er steeds drie procent bij zou krijgen, zou de loonsom op de hogescholen telkens met dat percentage toenemen. Daar is geen sprake van’, aldus Stemerding. ‘Maar intussen geldt voor alle bestuurders wel de jaarlijkse verhoging via de Hay-systematiek, op de paar na die daar zelf van hebben afgezien.’

Overigens deed accountantskantoor PricewaterhouseCoopers in juni al onderzoek naar de ontwikkeling van de topinkomens in het hbo. Dat gebeurde in opdracht van de raden van toezicht. Er bleek uit dat de bezoldigingsregels in het algemeen correct zijn toegepast. De enige gesignaleerde onregelmatigheid was dat drie bestuurders – later bleken het er twee te zijn – een ‘markttoelage’ kregen bovenop hun vaste salaris terwijl ze voor onbepaalde tijd benoemd waren. Dat mag alleen als ze een tijdelijke aanstelling hebben en meer risico lopen. In het accountantsonderzoek werd niet gemeld hoeveel individuele bestuurders in 2005 verdienden. (HC, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?