Terug naar overzicht

Herkansing voor toerismeopleidingen TIO

Twee toeristische managementopleidingen van de particuliere Hogeschool Tio krijgen geen stempel van goedkeuring van accreditatieorganisatie NVAO. Ze moeten hun niveau opnieuw bewijzen.

De NVAO erkent dat de hogeschool de afgelopen maanden ‘grote inspanningen’ heeft verricht om het niveau van de opleidingen te verhogen. Ze keurt daarom niet de opleidingen af, maar het visitatierapport van NQA, de door Tio ingehuurde ‘visiterende en beoordelende instantie’ (vbi).
Hoewel dit rapport in het algemeen ‘goed en genuanceerd’ was, meent de NVAO dat daarin onvoldoende is hardgemaakt dat het hbo-niveau van de opleidingen nu in orde is. Bij een eerste visitatieronde, in november 2005, had NQA zelf vastgesteld dat er op dit punt nog veel moest worden verbeterd.
Hogeschool Tio moet binnen een jaar een nieuw rapport inleveren. In de tussentijd blijft de huidige erkenning geldig en mogen de opleidingen gewoon blijven bestaan en volwaardige diploma’s uitreiken. De opleidingen worden verzorgd in Amsterdam, Eindhoven, Hengelo, Leidschendam en Utrecht. In totaal studeren er meer dan duizend studenten. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?