Terug naar overzicht

‘Het is een mega-operatie’

De invoering van leerrechten is een jaar uitgesteld, tot september 2008. Maar hoe realistisch is de nieuwe deadline? Daarover zijn de meningen verdeeld, blijkt uit een rondgang langs enkele instellingen.

Voorzitter Marcel Wintels van de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen: ‘Als de politiek wil, kan het systeem in 2008 worden ingevoerd. De vraag is alleen hoeveel ellende je wilt accepteren. Als het per september 2008 van start gaat, moet alles over ruim een jaar al op orde zijn. Dat is ongelooflijk snel voor zo’n mega-operatie. Je moet zoiets heel zorgvuldig voorbereiden. September 2009 lijkt me een verstandiger datum.’

Bestuurder René van Elderen van Fontys Hogescholen: ‘Het zou kielekiele zijn geweest als we in 2007 klaar moesten zijn, maar 2008 kunnen wij halen. Als we maar weten wat precies de eisen zijn. Veel belangrijker is de vraag of het de IB-groep zal lukken om ons op tijd alle gegevens te leveren. Wij moeten immers weten of een student nog leerrechten heeft voordat hij bij ons van start gaat.’

Voorzitter Jos Elbers van de Hogschool Inholland: ‘Wij zijn voorstander van het leerrechtenstelsel, maar je moet het wel goed regelen. Wij maakten ons zorgen om het programma Studielink, dat de overkoepelende administratie moet bijhouden. Maar daarover hebben we binnen de HBO-raad met elkaar gesproken en we hebben er nu alle vertrouwen in dat het in 2008 kan worden ingevoerd.’

Volgens de Groningse collegevoorzitter Simon Kuipers heeft ‘iedereen met een beetje gezond verstand de vertraging van de leerrechten zien aankomen’. Hij betwijfelde vorige week zelfs of 2011 haalbaar zou zijn.

Voorzitter Jo Ritzen van de Universiteit Maastricht: ‘De wet moet nog naar de Eerste Kamer. Als die zichzelf serieus neemt, keurt zij de wet af. De Eerste Kamer heeft geen bestaansrecht als zij klakkeloos alles van de Tweede Kamer overneemt. De Raad van State had stevige kritiek en er is weinig draagvlak voor deze uitwerking van het leerrechtensysteem. De senatoren vragen zich daarom af of de Tweede Kamer wel goed heeft nagedacht over alle consequenties van de wet. Als het systeem er desondanks toch komt, dan is de invoering in 2008 te vroeg en in 2010 te laat. Een beter moment zou 2009 zijn. We moeten er de tijd voor nemen, want wetten waarin automatiseringssystemen een rol spelen, worden altijd onderschat. Ze kosten meer, het duurt langer en er zitten meer fouten in dan verwacht.’

Rector Martin Kropff van Wageningen Universiteit: ‘Het nieuwe systeem is bedoeld om de bekostiging effectiever te maken, dus dan moet je heel zeker weten dat alles goed verloopt. Het draait niet alleen om computersystemen en administratie: het stelsel moet ook aan studenten de juiste prikkels geven. Dat ze na een paar jaar studeren opeens veel meer moeten betalen, kan ertoe leiden dat ze minder activiteiten naast hun studie ontplooien. Dat is toch niet wat we willen? Daarover moet de politiek zich nog eens achter de oren krabben. Als de angels eruit zijn, is de invoering van de wet ook een stuk eenvoudiger. Maar ik kan niet voorspellen hoe lang dat proces zal duren.’

Ad Verkleij, onderwijscentrum van de Vrije Universiteit: ‘September 2008 gaat ons wel lukken. We hebben het stelsel niet zelf bedacht, laat dat duidelijk zijn. Maar de politiek heeft het besluit nu eenmaal genomen. Onze prioriteit is nu om de instelling op de komst van leerrechten voor te bereiden.’

Rector Roelof de Wijkerslooth van de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Gelukkig dat de invoering van de leerrechten een jaar is uitgesteld. Het is in niemands belang wanneer het zou mislukken. Ik hoop dat het jaar uitstel wordt besteed aan de vereenvoudiging van het wetsvoorstel. Dan wordt de technische uitvoering ook gemakkelijker. Ik zou met name al die verschillende collegegelden anders geregeld willen zien. Voor iedereen tien jaar leerrechten zou een goede oplossing zijn.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?