Terug naar overzicht

Hoog collegegeld schrikt studenten niet af

Verhoging of verlaging van het collegegeld heeft in Australië nauwelijks effect gehad op de instroom van eerstejaars. Alleen studenten tussen de vijfentwintig en veertig bleken enigszins prijsgevoelig.

Dat meldt dagblad The Australian op grond van een rapport van de Britse universiteit van Southampton. De onderzoekers bestudeerden de situatie in Australië in opdracht van de Britse regering, die sinds dit studiejaar variabele collegegelden toestaat.
Instellingen die hun collegegeld laag hielden, trokken geen extra studenten. Eén universiteit had het collegegeld zelfs afgeschaft voor sommige exacte opleidingen, maar ook dat hielp niets.
Omdat studenten verwachten dat zij dankzij hun universitaire opleiding de rest van hun leven een hoger salaris zullen hebben, vinden zij de financiële lasten ‘niet extreem’, schrijven de onderzoekers. Geld speelt geen rol bij hun studiekeuze.
Tijdens hun opleiding zijn de studenten overigens wel assertiever. Door de variabele collegegelden zijn ze volgens het onderzoek meer gespitst op kwaliteit en stellen ze hogere eisen aan hun opleiding. De Australische universiteitenvereniging constateerde daarnaast dat hogere studieschulden de baankeuze beïnvloeden. Afgestudeerden zouden eerder voor een hoog salaris kiezen en dat kan nadelig zijn voor niet-commerciële sectoren. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?