Terug naar overzicht

Intimidatie in het hoger beroepsonderwijs

Werkgeversorganisatie HBO-raad neemt de veertien meldingen van intimidatie in het hoger beroepsonderwijs bij het meldpunt van Beter Onderwijs Nederland (BON) serieus, maar vindt niet dat je op basis van deze cijfers kunt zeggen dat het op grote schaal voorkomt.

‘Ieder geval van intimidatie is er één te veel’, aldus een woordvoerder. Wel wijst hij erop dat er ongeveer 34.000 mensen in het hbo werken. ‘Deze meldingen zijn volgens ons niet het bewijs dat intimidatie op grote schaal voorkomt.’
De vereniging Beter Onderwijs Nederland Intimidatie vreest dat intimidatie van hbo-docenten een wijdverbreide praktijk is. Zes weken na opening van haar Meldpunt Intimidatie waren er al vijftien anonieme klagers, veertien werkten in het hbo en één aan de universiteit.
‘Ik vind dat we veel meldingen hebben gekregen’, zegt bestuurslid Mark Peletier. ‘De docenten zijn bang en durven hun mond niet open te doen uit angst hun baan te verliezen. Ze zeggen dat niet alleen zij, maar ook hun collega’s bang zijn. Wij verwachten daarom dat dit slechts het topje van de ijsberg is.’

De HBO-Raad wil de docenten die het overkomt oproepen om gebruik te maken van vertrouwenspersonen, vakbonden, ombudsmannen of desnoods de rechter, er zijn heel veel mogelijkheden. ‘Probeer het eerst binnen je eigen instelling op te lossen.’
Maar dat is onvoldoende, vindt de vereniging BON. Peletier vindt dat er een onderzoek zou moeten komen naar de managementcultuur in het onderwijs. ‘Dat zou moeten worden uitgevoerd door een partij die boven iedere twijfel verheven is. Het ministerie, de inspectie en de werkgevers zijn niet neutraal.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?