Terug naar overzicht

Jongerenmanifest: meer aandacht voor onderwijs

Studentenbonden LSVb en ISO vragen politiek Den Haag om bekostiging van schakelprogramma’s tussen bachelor- en masteropleidingen, betere studiekeuze-informatie en meer studiefinanciering.

Dat staat te lezen in een manifest dat ‘de jongeren van Nederland’ vandaag in Den Haag hebben aangeboden. Ze zijn blij met de aandacht voor onderwijs in de verkiezingsprogramma’s, maar vinden dat het onderwijs te weinig aan bod komt in de feitelijke campagne.
Een verhoging van de studiefinanciering ligt volgens studentenbonden ISO en LSVb voor de hand, omdat de kosten van levensonderhoud, bijkomende studieuitgaven en de huren de laatste jaren flink zijn gestegen.
Maar er is meer: studenten die noodgedwongen een schakelprogramma moeten volgen omdat de inhoud van de voltooide bacheloropleiding onvoldoende past bij de gekozen masteropleiding, vallen vooralsnog buiten de bekostiging. Daar moet verandering in komen, aldus ISO en LSVb.

Ten slotte willen ze dat de overheid zorgt voor meer studiekeuze-informatie. ‘Het initiatief voor uitbreiding ligt nu bij een speciale stuurgroep’, legt ISO-voorzitter Sebastiaan den Bak uit. ‘Daar zitten onder meer de studentenbonden in en de koepelorganisaties HBO-raad en VSNU. De overheid moet er op toezien dat die operatie slaagt.’ De bonden vinden dat instellingen bijvoorbeeld informatie moeten verstrekken over het opleidingsniveau van hun docenten en over de hoeveelheid studenten die ze moeten bedienen.

FNV Jong en scholierenorganisaties LAKS en JOB (beroepsonderwijs) zijn medeopstellers van het manifest. Zij willen meer medezeggenschap en invloed bij de evaluatie van docenten. ‘Alleen leerlingen weten hoe het eraan toegaat in een klas. Leerlingen moeten vanaf de sollicitatie betrokken worden bij de beoordeling. Bij structureel niet functioneren moet ontslag mogelijk zijn.’
Het manifest is inmiddels aan de politieke partijen overhandigd. In het Haagse perscentrum Nieuwspoort namen onder anderen D66-lijsttrekker Alexander Pechtold en VVD-minister Rita Verdonk (vreemdelingenzaken en integratie) een exemplaar in ontvangst. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?