Terug naar overzicht

Kamervragen over ‘soldaatje spelen’

PvdA-kamerlid Timmermans heeft minister van Defensie Kamp gevraagd waarom studentenweerbaarheden – een soort schutterijen voor studenten – schietoefeningen mogen houden bij de krijgsmacht. En wie dat betaalt.

Timmermans stelde zijn vragen naar aanleiding van een reportage in de Leidse universiteitskrant Mare van vorige week. Daarin werd de jaarlijkse strijd om de Prins Bernhard Schiettrofee beschreven. Behalve de Leidse studentenweerbaarheid Pro Patria, onderdeel van Minerva, deden er zes andere paramilitaire organisaties van studenten aan mee, afkomstig uit Utrecht, Amsterdam, Wageningen, Rotterdam, Delft en Den Haag. Er gingen zo’n zesduizend patronen doorheen. ‘Dit is the real thing’, verzuchtten de studenten in Mare. ‘De terugslag die je voelt, de geur van het kruit.’
De wedstrijd vond plaats in het militaire schietkamp Harskamp. Defensiepersoneel leidde de wedstrijd en verschafte de wapens en de munitie. Organisator luitenant Fred Kerkhof vertelde in Mare behoorlijk onder de indruk te zijn van de schietvaardigheid van de studenten: ‘De laatste jaren gebeurt het nauwelijks meer dat ze aangeschoten (sic) op de baan komen. En de schietresultaten zijn echt knap.’ De kans dat de weerbaarheden ooit worden gemobiliseerd acht hij klein.
PvdA-kamerlid Timmermans wil weten wat Defensie precies uitgeeft aan de studentenweerbaarheden en andere verenigingen die graag ‘soldaatje spelen’. Welke toegevoegde waarde hebben de studentenweerbaarheden voor de krijgsmacht, Defensie of de Nederlandse samenleving, ‘anders dan het in stand houden van een zekere traditie en het bieden van vertier voor leden van studentenverenigingen’.

Olivier van Kuyen, praeses van Pro Patria, reageert hoogst verbaasd: ‘Waar ze allemaal al geen kamervragen over stellen.’ Hij bevestigt dat het ministerie van Defensie alle kosten voor zijn rekening neemt. ‘Waarschijnlijk hopen ze dat we later nog eens op maatschappelijke posities terechtkomen waar we iets voor defensie kunnen betekenen. Oud-minister en NAVO-topman Jozef Luns was bijvoorbeeld lid van de weerbaarheid Amsterdam en VVD-defensiewoordvoerder Hans van Baalen was praeses van Pro Patria in 1982/1983. Ik zal hem meteen even bellen, kijken wat hij van deze vragen vindt.’
Nederland telt momenteel tien studentenweerbaarheden. Ze hebben nooit werkelijk strijd geleverd. Wijlen prins Bernhard was hun beschermheer. Om de naar hem vernoemde trofee wordt sinds 1998 gestreden. Tijdens evenementen als Prinsjesdag, staatsbegrafenissen en koninklijke huwelijken vormt een aantal weerbaarheden afzettingen. Ze dragen dan hun ceremoniële uniformen. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?