Terug naar overzicht

Kennisbeurzen voor buitenlanders in 2009

De invoering van het kennisbeurzensysteem voor studenten van buiten de EU wordt uitgesteld tot 2009. Staatssecretaris Bruins maakte vorige week een eind aan de onzekerheid die daarover bestond.

Aanvankelijk zouden de kennisbeurzen worden ingevoerd per 1 januari 2008, maar dat bleek onhaalbaar in verband met de uitgestelde invoering van leerrechten. In de nieuwe regeling wordt het geld dat hogescholen en universiteiten voor hun niet-EU-studenten krijgen in speciale fondsen gestort. Daaruit kunnen ze hen compenseren voor het veel hogere – want kostendekkende – collegegeld dat ze moeten betalen.

Overigens is de hoogte van het collegegeld voor studenten van buiten de EU al eind 2004 vrijgegeven, toen staatssecretaris Rutte de bekostiging van deze groep studenten wilde staken. De Tweede Kamer voorkwam dit, maar gaf wel ruimte voor hoger collegegeld, in afwachting van een nieuw beurzensysteem.
Hoewel de instellingen dus nog steeds een normale vergoeding ontvangen, berekenen ze de niet-EU-studenten sindsdien vaak wel een hoger collegegeld. Bij Saxion Hogescholen, bijvoorbeeld, betaalt die groep 3500 euro. Avans Hogeschool vraagt 3950 euro collegeld aan niet-Europeanen. De Universiteit Maastricht vraagt achtduizend euro aan bachelorstudenten en 11,5 duizend euro aan masterstudenten.

‘Het is al jaren gebruikelijk dat niet-EU-studenten meer collegeld betalen’, zegt Thom van den Brule, hoofd studentenadministratie van Avans. ‘Deze groep studenten kost meer geld omdat ze een intensievere begeleiding nodig hebben. Studeren in het buitenland is moeilijk, dus er wordt meer beroep gedaan op docenten. Daarnaast gaat het vaak om studenten die op grond van vrijstellingen bij Avans lessen volgen. Dit vergt veel curriculumvergelijking.’
Als het nieuwe systeem in 2009 wordt ingevoerd zullen ze naar verwachting nog meer collegegeld moeten gaan betalen. De besluitvorming daarover is nog niet afgerond. ‘Er zal goed bekeken worden wat de instelling kwijt is en wat daarvoor via fondsen terug komt’, zegt Van den Brule. Hij verwacht dat er, tegen die tijd, op landelijk niveau afspraken gemaakt worden over de hoogte van het collegeld voor niet-EU-studenten. (TdO/HOP, AR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?