Terug naar overzicht

Kerstbonussen voor personeel Academie voor Gezondheidszorg

De Academie voor Gezondheidszorg in Breda gaat de komende jaren kerstgratificaties geven aan docenten die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd. De academieraad heeft een voorstel van de directie daarvoor goedgekeurd.

Docenten die in het voorbije kalenderjaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, kunnen door hun collega’s worden voorgedragen voor de bonus. Ze moeten dan een bovenmatige inspanning hebben geleverd en zich zeer flexibel, innovatief, creatief, collegiaal en enthousiast hebben getoond.
De regeling moet het personeel van de academie extra gemotiveerd houden en komt bovenop andere regelingen, zoals jaarlijkse loonsverhoging bij een goede beoordeling.
De bonus is een eenmalige gift van vijfhonderd euro voor wie full time in dienst is. Wie minder fte bezet, krijgt een bedrag dat daarmee in verhouding staat. Adjunct-directeur Joke Hageman spreekt van ‘een kleine gift en een groot compliment’. Uitreiking vindt jaarlijks tijdens de kerstborrel plaats.

Voor scheve gezichten kan de regeling volgens de academiedirectie niet zorgen, omdat nominatie voor de bonus alleen mogelijk is als meerdere docenten iemand nomineren. De directie beoordeelt vervolgens de voordrachten.
De academieraad is voorstander van de regeling, maar stelt wel enkele voorwaarden. Eerst moet de directie de regeling in een brief of via Blackboard aan iedereen bekendmaken. Daarnaast moet de procedure van voordracht en selectie transparant zijn. Begin 2008, na de uitreiking van volgend jaar, wil de raad de proef evalueren voor ze definitief tot beleid wordt verheven.
Raadsvoorzitter Ab Bobbink vermoedt dat ook in voorgaande jaren eenmalige bonussen werden uitgereikt, zonder dat daar ruchtbaarheid aan werd gegeven. Directeur Thieu Schraven geeft echter aan daar niets van te weten.
Vorig jaar kregen Inge Logghe, Jeannette Gerrits, Peggy Ligthart en Esther Fijneman de bonus uitgereikt. Dat toen alleen vrouwen de bonus kregen, is volgens Hageman puur toeval. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?