Terug naar overzicht

Laaggeschoolde ouders? Meer geld!

Hogescholen in de Randstad hebben meer geld nodig voor studenten met laagopgeleide ouders. Dat zegt voorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool. Hij vraagt alleen al voor zijn eigen instelling vijf tot zeven miljoen euro.

‘Het opleidingsniveau van de ouders bepaalt in grote mate het studiesucces van studenten’, zegt Breebaart. ‘Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen meestal niet dezelfde steun als kinderen van ouders die het hoger onderwijs kennen. Het gaat met name om allochtone studenten van de tweede generatie.’
Breebaart wil deze groep extra begeleiden. ‘We moeten ze beter helpen bij hun studiekeuze. In hun eerste jaar hebben ze extra steun nodig om hun onwennigheid te overwinnen. En als ze stage lopen, wil ik zeker weten dat ze niet de hele dag brieven zitten te vouwen.’
In april maakte toenmalig staatssecretaris en huidige VVD-lijsttrekker Mark Rutte 4,5 miljoen euro vrij om de kloof tussen allochtonen en autochtonen te dichten. Dat bedrag volstaat niet, meent Breebaart. ‘hij dat geld per hogeschool had uitgetrokken, dan hadden we misschien iets kunnen bereiken.’
Anders dan in de media werd bericht, spreekt Breebaart niet namens andere hogescholen. ‘Maar ik ken mijn collega’s en weet tamelijk zeker dat ze het met me eens zullen zijn.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?