Terug naar overzicht

‘Leerrechten pas vanaf 2010’

Collegevoorzitter Simon Kuipers van de Rijksuniversiteit Groningen denkt dat invoering van het leerrechtenstelsel ook in 2008 geen haalbare kaart is. ‘Beter zou 2010 zijn. Maar ik moet nog zien of 2011 wel lukt.’

Kuipers heeft dat vorige week gezegd in de Groningse Universiteitskrant. Hij reageerde op het politieke besluit om de leerrechten niet in 2007 maar in 2008 in te voeren. Volgens hem heeft ‘iedereen met een beetje gezond verstand de vertraging van de leerrechten zien aankomen’. Het liefst ziet Kuipers de invoeringsdatum nu verschuiven naar 2010, als de overgang naar het bachelor-masterstelsel administratief volledig is afgerond.

De Tweede Kamer reageerde begin vorige week boos op het voldongen feit dat de leerrechten pas in 2008 worden ingevoerd. Vooral de universiteiten en hogescholen kregen veel kritiek. Die zouden te weinig hebben gedaan om het bekostigingssysteem snel op de rails te zetten. Regeringspartij VVD wilde zelfs een parlementair onderzoek naar de opstelling van de instellingen, maar kreeg geen meerderheid voor dat plan. Staatssecretaris Bruins verzekerde de Kamer dat de instellingen nu ruimhartig meewerken aan invoering per 2008. Toch ging hij wel akkoord met de aanstelling van een waarnemer, die de voortgang van de onderhandelingen over de invoering moet bewaken.

In het beoogde leerrechtensysteem, het belangrijkste wapenfeit van voormalig staatssecretaris Rutte, ontvangen hogescholen en universiteiten hun bekostiging voor elk jaar dat studenten bij hen staan ingeschreven. Tegelijkertijd wordt de gesubsidieerde studietijd beperkt: studenten krijgen alleen bekostiging voor de cursusduur. Daarnaast mogen ze twee jaar ’treuzelen’ tegen betaling van het standaardcollegegeld. Zijn ze dan nog niet klaar met hun opleiding, dan moeten ze een dubbel tarief betalen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?