Terug naar overzicht

LSVb ondertekent manifest niet

Een A4’tje dat oproept om drie miljard extra te investeren in kennis en innovatie, dat wil toch iedereen ondertekenen? Werkgevers, vakbonden, wetenschappers, het innovatieplatform, studenten… heel het onderwijswereldje zette dinsdag zijn handtekening onder het manifest ‘Nederland, het land van talenten!’.

Heel het onderwijswereldje? Nee. Studentenvakbond LSVb blijft moedig weerstand bieden aan liberale ideeën in het hoger onderwijs. De bond verzet zich tegen selectie aan de poort, verhoging van het collegegeld, een vrije onderwijsmarkt, een sociaal leenstelsel en andere nieuwlichterij.
De gewraakte maatregelen staan in de kennisinvesteringsagenda 2006-2016, waar het manifest naar verwijst. Het Innovatieplatform bracht die agenda vlak voor de zomer naar buiten. Het platform staat onder voorzitterschap van premier Balkenende (CDA) en is bedoeld om partijen bij elkaar te brengen en innovatieve spijkers met koppen te slaan.

‘Natuurlijk willen wij ook extra investeringen’, zegt LSVb-voorzitter Irene van den Broek, ‘maar dat wil iedereen, dus daar hoef je geen manifest voor te ondertekenen. Het gaat om de maatregelen. Wij zijn het fundamenteel oneens met deze investeringsagenda.’
De concurrerende studentenbond ISO ondertekent het manifest wel. Voorzitter Sebastiaan den Bak: ‘Het idee achter het manifest is goed. Over de precieze maatregelen zullen we nog praten, want de ondertekenaars zijn het lang niet op alle punten eens. Het ISO is ook tegen selectie aan de poort en collegegelddifferentiatie.’
Volgens het manifest moet het volgende kabinet ’twee à drie miljard’ euro extra investeren. Ook burgers en bedrijven moeten dieper in de buidel tasten. De ideeën in de agenda ‘staan niet in steen gebeiteld’, maar geven de ‘ambitie’ weer. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?