Terug naar overzicht

Meer uitwisseling docenten met bedrijfsleven

Universiteiten en hogescholen gaan hun docenten vaker het bedrijfsleven insturen. Ook hopen ze meer praktijkdeskundigen voor de collegezaal te zetten.

De wederzijdse bezoekjes moeten zorgen voor de broodnodige kennisuitwisseling en innovatie.
Dat staat in een manifest dat de universiteitenvereniging VSNU en de HBO-raad gisteren hebben ondertekend. Ook het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs, werkgevers, vakbonden en gemeenten zetten hun handtekening. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?