Terug naar overzicht

Nieuwbouw: stilstaan bij het oude

Eind dit jaar en begin volgend jaar wordt de nieuwbouw van Avans in Breda en Tilburg in gebruik genomen en is ook de verbouwing in Den Bosch klaar. In het voorjaar komt er een groot openingsfeest, maar als het aan de projectgroep ‘Ontdek Avans’ ligt, zijn er daarvoor al allerlei ‘ceremonies’.

‘We willen bijvoorbeeld eind november met studenten en medewerkers het nieuwe academiegebouw in Breda ceremonieel gezamenlijk betreden’, zegt projectleider Han van Osch van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken. Volgens hem is het goed om bij de overgang van het oude naar het nieuwe dit soort ceremonies te houden. Het is de bedoeling dit ook bij de andere locaties te doen. ‘Het is belangrijk om stil te staan bij veranderingen.’
Maar er is meer. De projectgroep wil de nieuwbouw aangrijpen om extra aandacht te krijgen voor Avans Hogeschool. Academiedirecteuren is daarom gevraagd ook zelf iets te organiseren, zoals symposia. ‘We willen een kennisinstituut voor de regio zijn. Onder het motto “ontdekken en verbinden” kunnen dan ook andere partijen zoals het werkveld en toeleverende scholen Avans leren kennen’, aldus Van Osch. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?