Terug naar overzicht

Nijenhuis in dagelijks bestuur medezeggenschapsraad

Tonja Nijenhuis is sinds gisteren definitief lid van het dagelijks bestuur van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR). Ze werd in een stemronde unaniem door de raad verkozen.

Nijenhuis zit sinds november 2005 in de AMR en werd in augustus dit jaar ook interim-lid van het dagelijks bestuur. Dat bestond bij afwezigheid van studentleden Brundt Froeling en Richard Blankestein nog slechts uit AMR-voorzitter Birgit Croft. Verder is ze voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Academie voor Sociale Studies in Breda.
De verkiezing had niet veel om het lijf, omdat Nijenhuis de enige gegadigde was. De stemronde werd slechts gehouden omdat het protocol dat vereist.
Desondanks toonde het kersverse lid zich verheugd over de unanieme verkiezing. ´Ik ben nog nooit met zoveel ceremonieel voor een positie gekozen.´
Het dagelijks bestuur van de AMR regelt de dagelijkse gang van zaken rond de AMR. Zo is het een belangrijke partij bij agendabepaling van de raad, bereidt vergaderingen voor en vormt de schakel tussen de AMR en de Raad van Bestuur. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?