Terug naar overzicht

OCW voorziet stormloop op hoger onderwijs

Van de huidige achttienjarigen zal ruim 54 procent voor zijn tweeëndertigste verjaardag naar het hoger onderwijs gaan. Of ze ook hun diploma zullen halen, is een ander verhaal.

De optimistische voorspelling staat in de nieuwe editie van Kennis in Kaart, het jaarlijkse rapport vol cijfers en grafieken over het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Maar het totale aandeel hbo- en wo-afgestudeerden zal uiteraard lager uitvallen. In het jaar 2020 zal eenderde van de beroepsbevolking hoogopgeleid zijn. Van de groep tot 45 jaar zal dat 45 procent zijn.
Er zal dus een ‘extra inspanning’ nodig zijn om de streefwaarde van 50 procent hoogopgeleiden in 2020 te halen, concludeert het ministerie droogjes. Te denken valt aan het bevorderen van de doorstroom van mbo naar hbo en het verbeteren van het onderwijsrendement.

Twee jaar geleden verscheen Kennis in Kaart voor het eerst. De eerste twee uitgaven deden veel stof opwaaien, want OCW publiceerde zonder blikken of blozen tabellen met kwaliteitsoordelen van visitatiecommissies, waaruit een krakkemikkig en fel bekritiseerd ranglijstje van beste instellingen viel te destilleren. Toenmalige staatssecretaris Rutte wilde daarmee de instellingen ‘prikkelen’ om harder hun best te doen.
Maar de universiteiten en hogescholen hoeven hun opleidingen en onderzoek tegenwoordig niet meer landelijk te laten beoordelen, waardoor de vergelijkbaarheid verdwenen is. Voor kwaliteitsvergelijking van opleidingen verwijst het ministerie nu naar de website www.studiekeuze123.nl. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?