Terug naar overzicht

Salarisstijging hbo-top in 2005 opnieuw fors

Harry Koopman, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool staat met een jaarinkomen van bijna 165 duizend euro op de vijfde plaats in de top 10 van topsalarissen in het hoger onderwijs. Jos Elbers van Inholland verdiende vorig jaar met een jaarinkomen van 223 duizend euro het meest.

De topinkomens in het hbo mochten in 2005 met twee procent stijgen: ruim drie keer sneller dan het gewone cao-salaris. Bijna de helft van de bestuurders ging er nog meer op vooruit. Jos Elbers van Inholland spant de kroon met een inkomstenstijging van 4,2 procent.
Dit geldt overigens niet voor Koopman. Zijn vaste inkomen is gekoppeld aan de cao. Koopman ging er ten opzichte van 2004, omdat hij zijn bonussen niet volledig binnenhaalde, zelfs licht op achteruit.
Het Onderwijsblad, het orgaan van de Algemene Onderwijsbond, leidt dit af uit de jaarrekeningen over 2005. Tien collegevoorzitters verdienen bruto meer dan 135 duizend euro per jaar, inclusief toelagen, prestatiebonussen en variabele beloning – maar exclusief werkgevers- en pensioenlasten.

Collegevoorzitter Marcel Wintels van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zag zijn brutosalaris met vijf procent stijgen naar ruim 207 duizend euro en zijn Utrechtse collega Geri Bonhof kreeg 173 duizend euro, inclusief een bonus van 25 duizend euro omdat het college van bestuur onderbezet was.
Het salaris van een aantal bestuurders steeg volgens het Onderwijsblad nog sneller. Bij collegevoorzitter Giesen van de Hogeschool Drenthe (plus 14 procent) en bij Saxion-voorzitter Boom (plus 9 procent) zou dit te maken hebben met inhaalslagen die moesten worden gemaakt.

Een kwart van de hogeschoolbestuurders krijgt een prestatiebonus bovenop het reguliere salaris. Bij elkaar opgeteld is er ruim twee ton uitgekeerd, maar uit de jaarrekeningen blijkt volgens het Onderwijsblad niet precies waarom. Jos Elbers kreeg de grootste bonus: ruim 34 duizend euro, vierduizend meer dan het jaar er voor. Toch kreeg de Hogeschool Inholland in eind 2004 een storm van kritiek over zich heen die pas medio 2005 tot bedaren kwam. In juni 2006 sloot de onderwijsinspectie een uitgebreid onderzoek naar de klachten over de onderwijskwaliteit van Inholland af.
Net als bij Avans, gingen niet álle bestuurders er in salaris op vooruit. Zo bleef het salaris van Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool nagenoeg gelijk en ging dat van Fontys topman Norbert Verbraak licht omlaag.

De salarissen van hogeschoolbestuurders vallen sinds 1998 buiten de cao. Hun salarissen zijn gebaseerd op een aparte regeling die adviesbureau Hay Group ontwierp. Op basis van de ontwikkeling van topinkomens in andere sectoren geeft Hay de vereniging van hbo-bestuurders elk jaar een ‘indexeringsadvies’. In 2005 bedroeg dit 2,03 procent, bijna 0,4 procent minder dan in 2004.
HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra laat in het Onderwijsblad weten dat hij persoonlijk liever zou zien dat de salarissen van de bestuurders gelijke tred houden met die van het personeel. ‘Maar mijn particuliere opvatting is niet relevant. Er is een geobjectiveerde indicatie van de Hay Group. Ik constateer dat veel hogescholen zich daar keurig aan houden. Als mensen daar schande van spreken kan ik daar niet zoveel mee. Het is de consequentie van het systeem.’

Vorig najaar besloot de regering onder druk van de Tweede Kamer dat ook onderwijsbestuurders niet meer mogen verdienen dan de minister-president: op dit moment 130 duizend euro. Dergelijk hoge verdiensten zouden in de toekomst onhaalbaar worden voor onderwijsbestuurders, tenzij hun instelling haar inkomsten voor meer dan vijftig procent uit marktactiviteiten haalt. In heel bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, maar daar moet het voltallige kabinet er mee akkoord gaan. Een nieuw kabinet zal aan dit voornemen nadere uitvoering moeten geven. (HC/HOP, PM)

Meer informatie: www.aob.nl.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?