Terug naar overzicht

Speciale studentenpolitie

Het Groningse politiecorps heeft sinds augustus twee speciale agenten voor studentenzaken in dienst. Het duo moet onder meer toezien op de beperking van geluidsoverlast en voorlichting geven over zaken als inbraakpreventie.

Volgens een woordvoerder van het corps is Groningen daarmee uniek in Nederland. ‘We hebben in de stad natuurlijk heel erg veel studenten. Daarom hebben we de afgelopen maanden in kaart gebracht welke problemen er speelden. Burgers blijken vooral veel last te hebben van studentenlawaai en dronkenschap. Daar gaan we tegen optreden.’
Maar de twee speciale agenten zijn er ook voor de voorlichting. Veel studentenhuizen zijn niet veilig tegen inbraak. Ook letten studenten bijvoorbeeld niet goed op hun fietsen. ‘En passant maken we ze nog eens duidelijk dat gestolen fietsen kopen niet mag. Dat is niet betuttelend. Studenten zijn een speciale aandachtsgroep waarmee we goede afspraken willen maken.’
Het Groningse politiecorps heeft ook een speciale agent voor allochtonen. Maar net als bij studenten gaat het hier volgens de woordvoerder niet om repressie op maat. ‘We willen vooral meer weten van bepaalde gebruiken. Mannen mogen vrouwen niet altijd een hand geven, en je heb ook wel te maken met culturen waarin vrouwen het woord niet mogen voeren. Dat is erg lastig bij een verhoor.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?