Terug naar overzicht

Student met handicap ontevreden over voorlichting

Voorlichting is de achilleshiel van het gehandicaptenbeleid in het hoger onderwijs. Gehandicapte studenten geven dit onderwerp landelijk een 5,7. Avans Breda en Tilburg zitten nog iets onder dat gemiddelde. Avans Den Bosch doet het met een 6,4 een stuk beter.

Sommige hogescholen zakken op dat onderdeel zelfs onder de vijf. Dat blijkt uit antwoorden van studenten met een functiebeperking in de nationale studentenenquête van het onderzoekscentrum CHOICE, uitgevoerd in opdracht van het expertisecentrum Handicap + studie.
Maar de docenten zijn redelijk begripvol: daar geven de studenten een 6,9 voor. Aan de universiteit zijn ze gemiddeld iets positiever dan in het hbo.
Blinde, dyslectische of chronisch zieke hbo-studenten zijn het beste af bij Cristelijke Hogeschool Ede, blijkt uit de cijfers. Daarentegen krijgen Inholland en de Design Academy Eindhoven bijna een onvoldoende.
Bij Avans blijkt de Bossche vestiging het best goed te doen, gemiddeld krijgt deze school voor zijn gehandicaptenbeleid een kleine 7. In Tilburg gaat het een stuk minder goed, een magere 6 wordt daar gescoord. De Tilburgse studenten met een beperking vinden niet alleen dat ze matig worden voorgelicht, ze zijn ook ontevreden over de begeleiding vanuit school. Breda zit er tussenin.

Volgens Anita Korporaal van de werkgroep Handicap en Studie van Avans Hogeschool is het bekend dat locatie Tilburg achterblijft als het gaat om voorlichting en begeleiding van studenten met een beperking. Hoe dat komt weet zij niet.
Avans heeft subsidie van het ministerie gekregen om de voorlichting en begeleiding van studenten met een beperking te verbeteren. Volgens Korporaal zal er specifiek aandacht zijn voor de technische opleidingen. ‘Het is algemeen bekend dat studenten met een functiebeperking zoals dyslexie maar ook autisme relatief vaak voor een technische opleiding kiezen.’

In 2006 zei landelijk 6,3 procent van de ondervraagde studenten een functiebeperking te hebben. Meer dan de helft daarvan heeft last van dyslexie (leesstoornis) of dyscalculie (rekenstoornis). Uit het onderzoek blijkt ook – zoals Korporaal al vaststelde – dat jongeren met dyslexie in verhouding vaak kiezen voor technische of creatieve opleidingen met een praktische inslag.
Bijna één op de acht studenten heeft psychische problemen. Het percentage gehandicapten verschilt per opleiding, maar nergens zakt het onder de drie procent. (PM, BB/HOP)

Meer informatie: www.choi.nl

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?