Terug naar overzicht

Studenten onderzoeken misbruik gehandicapten

Acht vierdejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies, de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Academie voor Management en Bestuur gaan gezamenlijk een onderzoek doen voor het Expertisecentrum Veiligheid in Den Bosch.

Voor MEE, een Bredase instelling die hulp verleent aan mensen met een beperking, gaan studenten misbruik onderzoeken van licht verstandelijke gehandicapten die op zichzelf wonen. ‘Deze mensen zijn extra kwetsbaar voor misbruik’, zegt lector Ben Rovers. ‘Er komt bijvoorbeeld iemand op bezoek die urenlang gaat bellen. Er zijn mensen met een beperking die voor criminele activiteiten worden ingezet of seksueel worden misbruikt.’
Het expertisecentrum gaat de aard en de omvang van dit probleem in kaart brengen en kijkt naar hoe het probleem gesignaleerd kan worden en wat de oplossingen hiervoor zouden kunnen zijn. ‘Hulpverleners kunnen door misbruik voor een dilemma komen te staan. Ze zijn hulpverlener, maar moeten ze ook aangifte doen als ze zien dat hun client drugs dealt? Daar zijn geen pasklare antwoorden voor.’

De acht studenten gaan voor hun onderzoek hulpverleners, maar ook clienten interviewen. In blok 3 beginnen ze met het project. De informatie wordt gebruikt voor verder onderzoek van het expertisecentrum.

Het Expertisecentrum Veiligheid is een samenwerkingsverband van de Academie voor Management en Bestuur, de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en de Academies voor Sociale Studies. Drie lectoren werken samen met een kenniskring aan de ontwikkeling en uitvoering van toepassingsgericht onderzoek. In het centrum komen een bestuurs- en organisatiekundige, een juridische en een sociaalagogische invalshoek samen. CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?