Terug naar overzicht

Uniforme specialisaties voor lerarenopleidingen

Alle studenten aan lerarenopleidingen in het hbo moeten zich voortaan tijdens hun studie specialiseren. Dat moet de kwaliteit en inzetbaarheid van de leraren ten goede komen.

De HBO-raad heeft dit plan gisteren gepresenteerd. Een woordvoerder legt uit dat er eigenlijk geen sprake is van grote veranderingen.
‘Een pabo-student bijvoorbeeld kan zich ook nu al tijdens zijn studie concentreren op een bepaalde leeftijdsgroep. Alleen was het wel zo dat iedere instelling zijn eigen ideeën had over de nvulling van de specialisaties. Daar hebben we nu landelijke afspraken over gemaakt.’
De afspraken gaan over alle lerarenopleidingen. Docenten in spe voor het voortgezet onderwijs moeten kiezen voor beroepsonderwijs of voor het havo- of vwo-onderwijs. Daarbij kunnen ze zich bovendien nog eens extra verdiepen in een van de studiehuisprofielen.

Eerder dit jaar werden voorstellen om een zelfstandige lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs te ontwikkelen door minister Van der Hoeven van OCW terzijde geschoven. Maar over de nieuwe plannen laat ze zich vandaag in dagblad Trouw positief uit. Ook volgens haar komt specialisatie de kwaliteit ten goede.
‘Er valt al een tijdje te horen dat de opleidingen niet de leraren leveren waaraan scholen behoefte hebben’, zegt ze tegen de krant. ‘Het is goed dat de lerarenopleidingen niet voor die kritiek zijn weggelopen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?