Terug naar overzicht

Veel twijfelende studenten bij verkiezingsdebat

Het Grote Avans Verkiezingendebat vandaag in het gebouw aan de hogeschoollaan in Breda was vlak en daarmee illustratief voor de afgelopen landelijke debatten. PvdA houdt vast aan de middenpositie, VVD en CDA willen op dezelfde voet verder en de twee linkse partijen, SP en GroenLinks, pleiten vooral voor meer solidariteit.

Bij het debat, dat georganiseerd was door elf vierdejaarsstudenten Management, Economie & Recht stonden de volgende stellingen centraal: Collegegeld moet omlaag. De inkomensverschillen tussen uitkeringen en minimumloon moeten vergroot worden. Bestrijding van terrorisme is belangrijker dan de privacy van de burgers. Wie aantoonbaar gezond leeft moet minder zorgpremie betalen. Het debat stond onder leiding van Harrie van Beek, directeur van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda. Ongeveer honderd studenten, afkomstig van de verschillende opleidingen, woonden het debat bij.

Inhoudelijk maakten huidig Tweede Kamerlid voor het CDA, Cisca Joldersma en de nummer 11 op de lijst van GroenLinks Jup van het Veld de sterkste indruk door genuanceerd in te gaan op de stellingen. VVD’er Cees Meeuwis reageerde ferm en krachtig op de stellingen om na vragen vanuit de zaal genuanceerd gas terug te nemen. Dit was vooral het geval bij vragen over de arbeidsparticipatie van vrouwen. Chantal Gillard van PvdA kwam als zwakste uit het debat naar voren. Toen haar gevraagd werd of terrorismebestrijding in de top 3 van de partij stond, meldde zij eerst dat het niet voorkwam op de top 14. Later kwam zij daarop terug toen bleek dat veiligheid op een twaalfde plaats staat bij haar partij. De afgevaardigde van de SP sloot zich veelal aan bij GroenLinks en had aan 22 seconden bij de afronding genoeg tijd om zijn stempel op het debat te drukken.

Van de studenten die vandaag aanwezig waren bij het Grote Avans Verkiezingsdebat in de aula in Breda, twijfelt een grote meerderheid nog over welke partij zij gaan stemmen. Dit kwam duidelijk naar voren toen studenten werd gevraagd hun hand op te steken.
Of deze studenten na afloop van het debat wel een keuze kunnen maken is de vraag. De afgevaardigden van de partijen voegden weinig toe aan de bekende partijstandpunten. Als de telling illustratief is voor de studentenpopulatie bij Avans zal de strijd gaan tussen de VVD en de SP die beiden op veel bijval vanuit de zaal konden rekenen. De partij die in de peilingen als grootste naar voren komt, het CDA, is minder populair bij Avansstudenten. Maar twee studenten gaven aan op deze partij te stemmen.

Opvallend was dat het debat opleefde toen het aantal contacturen bij bepaalde opleidingen van de AAFM ter discussie stond. Een student had het gevoel dat hij teveel collegegeld betaalde ten opzichte van het aantal lesuren per week. Bijna ontstond er een debat tussen gespreksleider Harrie van Beek en VVD’er Meeuwis. Van Beek ging echter snel over naar de volgende stelling omwille van de tijdslimiet. (AR)

Klik op foto voor vergroting
klik

klik

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?