Terug naar overzicht

Verkiezingen nodig na succesvolle werving

De campagne om kandidaat studentleden voor de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) te werven is een succes. Na een week campagne voeren hebben zich acht aspirant-leden gemeld, het dubbele van het aantal beschikbare zetels.

Uit Den Bosch stelden vier studenten zich kandidaat. Twee van hen komen van de Academie voor Marketing, een van de Academie voor Financieel Management en een van de Academie voor Bouw en Management. Uit Breda meldden zich een student van de Academie voor Algemeen en Financieel Management, een van de Academie voor Technologie en Management, een van de International School en een Pabo-student.

Het grote aantal aanmeldingen maakt verkiezingen voor de raadszetels noodzakelijk. Die worden gehouden op 5, 6 en 7 december. Om voor een hoge opkomst te zorgen, voert de studentengeleding van de raad kort daarvoor opnieuw campagne. Daarnaast kunnen de kandidaten voor zichzelf campagne voeren.

Studenten die bij de verkiezingen geen zetel winnen zijn niet definitief afgeserveerd, maar komen op een reservelijst. Op hen wordt een beroep gedaan als andere studentleden uit de AMR stappen. Dat kan in juni dit jaar al het geval zijn, als studentlid Sanne van Schaik de hogeschool verwacht te verlaten. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?