Terug naar overzicht

Alle projecten in een A-4´tje

Geen lange notities met literatuuropgave erbij, maar alle projecten in een A-4´tje. Dat is de start van de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan 2007-2010.

De projecten hebben onder meer als doel de banden met de beroepspraktijk aan te halen, de in- en doorstroom van studenten te vergroten en de docenten te professionaliseren.

Dertien projectgroepen gaan hier de komende vier jaar aan werken. Zo gaat een van de projectgroepen een ´aansluitcentrum´ opzetten. Het centrum onderhoudt de contacten met toeleverende scholen, maar begeleidt en ondersteunt studenten en scholieren ook bij hun overgang naar het hbo.
Avans wil ook de excellente studenten tegemoet komen. Een projectgroep gaat onderzoeken hoe deze uitschieters het beste bediend kunnen worden. Een andere groep werpt zich juist op de ´zoekende student´. Voor twijfelende studenten bestaat een plan om bijvoorbeeld een voorbereidend jaar in te voeren. Een jaar waarin deze studenten kunnen proeven van de verschillende opleidingen die Avans aanbiedt.
Avans vindt van zichzelf dat het genoeg kwaliteit in huis heeft, maar dit nog niet goed ´vermarkt´. Daarom gaat een team een strategisch marketingplan maken.
Ook op het gebied van onderwijsvormen gaan verschillende projectgroepen nieuwe plannen maken. Er komt onder meer een experiment met ´vraaggestuurd leren´.
Om de communicatie en het contact met het bedrijfsleven te verbeteren gaat men eerst inventariseren welke contacten er zijn en zouden moeten zijn. Vervolgens kan de hogeschool bepalen met welke bedrijven en instellingen men wat voor soort ´arrangement´ wil aangaan.
Andere onderwerpen waar projectgroepen zich mee bezig gaan houden, gaan onder meer over intensivering van de internationalisering, de professionalisering van de docenten en de organisatie, subsidiemanagement (voor welke subsidie komt Avans in aanmerking?), het uitbouwen van de lectoraten en het invoeren van een integriteitscode.
Een ander belangrijk project is het opzetten van Avans Centers of Excellence (ACE), waarvan er in eerste instantie drie moeten komen: een voor ondernemerschap, een voor kunst en vormgeving en een voor veiligheid. Met deze centra wil Avans zich profileren als kennisinstelling.
Alle projecten zijn omschreven in een A-4´tje, waarin de grote lijnen staan beschreven. ´Geen lange notities met literatuuropgave erbij´, meldt Ria van den Dungen, secretaris van de Raad van Bestuur en één van de projecteleiders. De uitgeschreven lijnen zijn volgens haar helder en duidelijk.
De projectleiders, vaak academiedirecteuren, gaan die nu uitwerken. Vervolgens gaan ze leden voor hun projectgroepen selecteren. Zowel medewerkers als studenten kunnen zich hier voor aanmelden. Sommige plannen zijn voor de langere termijn, zoals de invoering van een aansluitcentrum, maar bepaalde veranderingen worden meteen ingevoerd als dat mogelijk is.
Het realisatieplan met de verschillende projecten is vorige week goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Avans Medezeggenschapsraad mag er nog een advies over geven. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?