Terug naar overzicht

Allochtone student krijgt mentor

Avans Hogeschool heeft plannen om een mentorproject op te zetten voor allochtone studenten. Met het project wil Avans de hoge schooluitval van allochtone studenten tegengaan.

Het project houdt in dat ouderejaars als mentor de studenten begeleiden en als rolmodel functioneren.
Abdu Ibrahim, tweedejaars deeltijdstudent Accountancy, vindt het project een goed idee. ‘Ik denk dat het project succesvol zal zijn, het motiveert studenten meer.’ Abdu vindt wel dat het belangrijk is dat de studenten vrijwillig meewerken. ‘Je moet ze niet dwingen, want dan hebben ze er geen zin in.’ Abdu komt volgens zichzelf niet in aanmerking voor het project. ‘In vier jaar haal ik mijn diploma, met mij komt het wel goed.’

Volgens landelijke cijfers haakt vijftien procent van de allochtone studenten van niet-westerse afkomst in de eerste twee studiejaren van het hoger beroepsonderwijs af, het zijn vooral jongens. Dat is een kwart meer dan bij autochtone studenten. Daarnaast haalt de helft van de hbo-studenten geen diploma. Van Avans zijn hierover geen cijfers bekend, er wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Ook de instroom van allochtone studenten in het hoger onderwijs blijft achter bij die van autochtone studenten. Het grootste deel van de allochtone studenten komt uit het mbo. Daarom wil Avans mbo-studenten benaderen en ze vragen naar hun ideeën voor een betere doorstroming naar het hbo. Avans is hiervoor al in gesprek met het Florijn College in Breda.

Avans is een van de vijftien onderwijsinstellingen die een bedrag van 170.000 euro krijgt van de overheid voor het stimuleren van de allochtone studenten. (HC, AR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?