Terug naar overzicht

Avanslectoren spreken op congres ‘Buiten de bajes’

Veel ex-gedetineerden komen uiteindelijk weer in de gevangenis terecht. Op het landelijke congres ‘Buiten de bajes’ worden praktijkervaringen besproken en oplossingen gezocht. Avans Hogeschool is mede-organisator.

Hans Moors en Katinka Lünnemann, lectoren bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans, leiden enkele workshops rondom het onderwerp. Die zijn ingedeeld aan de hand van de vier thema’s zorg en welzijn, werk, scholing en wonen. De thema’s worden ingeleid door een spreker. Vragen die behandeld worden tijdens de workshops zijn ‘Leidt werkervaring in de bajes tot een baan na detentie?’ en ‘Wat maakt lokale re-ingratieprojecten succesvol?’.
Het congres moet leiden tot concrete aanbevelingen voor de uitvoering van re-integratie van ex-gedetineerden.
‘Buiten de bajes’ vindt 24 januari plaats in de aula van de Universiteit van Tilburg. Het congres wordt naast Avans Hogeschool georganiseerd door het IVA (beleidsonderzoek en advies), Reclassering Nederland en de Universiteit van Tilburg. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?