Terug naar overzicht

Bress laat zich onderzoeken

Doe jij veel aan sport en welke sporten doe je? Is de sportkaart te duur, of zou je er nog meer voor betalen als het sportcentrum luxe zou zijn?

Deze en andere vragen komen aan bod in het Groot Bredaas Studenten Sportonderzoek, dat vierdejaarsstudenten Management, Economie & Recht in Breda doen in opdracht van de Bredase Studenten Sportstichting, de Bress. Via het onderzoek wil de Bress inzicht krijgen in haar leden en ontdekken wat zij en andere studenten vinden van de studentensportorganisatie.
Aan de hand van het onderzoek moeten verbeteringen worden aangebracht aan het sportcentrum, de trainers en de organisatie. Dat moet zorgen voor een stijging van het ledenaantal tot ongeveer vijfduizend in 2009.

Alle studenten en medewerkers van Avans Hogeschool en de NHTV in Breda kunnen meedoen aan de enquête. Dat zijn iets meer dan zeventienduizend mensen. Daarnaast doen de MER-studenten diepte-interviews. Om de enquête geldig te laten zijn, moeten minstens 1600 mensen die invullen. Tot nu toe ligt de respons op duizend.
De enquête kan nog tot 18 december ingevuld worden via een link op Blackboard of www.grootbredaassportonderzoek.nl. Eind januari moet het onderzoeksrapport klaar zijn. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?