Terug naar overzicht

Europese studentenbond op de kaart

Oud-LSVb-bestuurder Koen Geven is voorzitter geworden van ESIB, de Europese koepelorganisatie van studentenbonden. Hij wil aantonen dat het meer is dan alleen een praatclub.

‘We gaan ESIB het komende jaar goed op de kaart zetten’, belooft Geven, student politicologie van de Universiteit van Amsterdam. ‘We zijn de officiële gesprekspartner van de EU en de OESO, en dus moeten studenten beter dan nu weten wat we precies doen. De internationale schaal maakt dat best moeilijk: de ene keer vergaderen we in Wenen, dan zijn we in Brussel en dan weer in Londen. Maar gelukkig zijn internet en podcasting handige hulpmiddelen.’
Een belangrijk actueel speerpunt van het ESIB is de toegankelijkheid van het hoger onderwijsbestel. ‘Die moet wat ons betreft worden verhoogd. In 2007 is er een EU-bijeenkomst in Londen over de deelname aan het hoger onderwijs. Wij willen dat daar concrete afspraken worden gemaakt over de doorstroom. Voorbeelden? Misschien heeft een mbo’er wel een extra jaar studiefinanciering nodig voordat hij kiest voor het hbo en moet een hbo-student meer duidelijkheid krijgen over zijn aansluitende masteropleiding.’

De Europese studentenbond gaat zich nadrukkelijker verzetten tegen plannen voor een hoger onderwijsbestel met meer particuliere aanbieders. ‘Het hoger onderwijs is geen supermarkt’, stelt Geven. ‘Vooral in Nederland rukt de marktwerking op en dat heeft behoorlijk veel invloed binnen de EU en de OESO. Wij gaan daarom aan het Europarlement uitleggen dat marktwerking de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ten goede komt.’
ESIB vertegenwoordigt 46 studentenbonden in heel Europa. Via de dochterorganisaties telt de koepel tien miljoen leden. De 22-jarige Geven is de eerste Nederlandse voorzitter. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?