Terug naar overzicht

Fontys ontkent beschuldiging van ‘wetenschapmoord’

Fontys hogescholen zou een kritische scriptie over de leeftijdsbepaling van jonge asielzoekers door de IND hebben gecensureerd. De SP stelde inmiddels kamervragen, maar volgens Fontysvoorzitter Verbraak is er geen sprake van wetenschapmoord.

De zaak kwam vrijdag aan de orde in een reportage van het radioprogramma Argos (www.ochtenden.nl/afleveringen/31865395/). Het betreffende onderzoek werd in 2004 uitgevoerd door een groepje radiodiagnostische laboranten in spe. Bij de vaststelling van de leeftijd van jonge asielzoekers die geen identiteitspapieren kunnen of willen tonen, wordt röntgenfotografie gebruikt. Aan bepaalde inkepingen in het sleutelbeen kan men zien of iemand ouder is dan twintig jaar. De studenten werden terzijde gestaan door kinderradioloog Simon Robben van de Universiteit Maastricht. Deze vond al langer dat de IND het leeftijdsonderzoek verkeerd uitvoert. De Fontysstudenten kwamen in hun scriptie tot dezelfde conclusie.

De IND – die tot dan toe welwillend had meegewerkt aan de scriptie – zou daarop aan de bel hebben getrokken bij Fontys, met de claim dat de groep onder valse voorwendselen in het laboratorium was geweest. Fontys zou daarop de studenten hebben gesommeerd alle gegevens te schrappen die betrekking hadden op het leeftijdsonderzoek door de IND. De studenten studeerden uiteindelijk af met een gestripte scriptie, die niet in de mediatheek is terug te vinden.

Fontyswoordvoerder Matti Salimans ontkende in de uitzending van Argos dat de scriptie is gecensureerd. Zij wijst op het feit dat ‘het stagebedrijf’ de hogeschool had laten weten dat de studenten op onjuiste wijze aan hun informatie waren gekomen. ‘Wij stellen prijs op een goede relatie met onze stagebedrijven. Daarom hebben wij de onjuist verkregen informatie eruit laten halen.’ Volgens Salimans is dat geen censuur. Bovendien zijn de studenten volgens haar niet onder druk gezet.
Hoogleraar Robben zou er volgens Salimans een dubbele agenda op na hebben gehouden en de resultaten van het onderzoek willen gebruiken in een rechtszaak. Robben reageerde vol onbegrip en noemde de actie van Fontys ‘wetenschapmoord’.

Collegevoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen lichtte de middag na de uitzending toe dat vooral de rol van Robben opmerkelijk is. ‘Pas na het bezoek van de studenten kwam het centrum er achter dat Robben bij de opdracht betrokken was en dat deze het werk van de studenten zou kunnen gebruiken in zijn eigen onderzoek. Robben bleek geen onbekende van het centrum: de professor staat er bekend als antagonist van het leeftijdsonderzoek.’
En dus kreeg Fontys zware verwijten. Verbraak: ‘Eerlijk gezegd hadden wij geen idee wat er speelde, maar het onderzoekscentrum nam het ons zeer kwalijk. Wij hebben toen met de studenten afgesproken dat de verwijzingen naar het onderzoekscentrum en de IND uit de leeropdracht zouden worden geschrapt. De conclusie dat de gebruikte methode van sleutelbeenonderzoek niet volledig betrouwbaar is, bleef overigens gewoon gehandhaafd.’

Verbraak herkent zich niet in grote woorden als censuur en wetenschapmoord. ‘We hebben het hier over bachelorstudenten die een leeropdracht hebben gedaan. Dat is toch echt wat anders dan een promotieonderzoek. Waarom heeft Robben een stel hbo-studenten nodig? Dit is nog steeds politiek gevoelig materiaal. Dat is toch meer iets voor iemand die opgaat voor een Phd?’
Op de vraag of Fontys door Robben is gebruikt om bij de IND binnen te komen, wil Verbraak niet dieper ingaan. ‘hebben naar aanleiding van deze gebeurtenis de relatie met hem verbroken.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?