Terug naar overzicht

Functiehuis hbo weer ter discussie

De landelijke geschillencommissie hbo heeft bepaald dat de Hogeschool Utrecht haar medezeggenschapsraad alsnog toestemming moet vragen voor het nieuwe ‘functiehuis’. De uitspraak kan ook elders gevolgen hebben.

De website van hogeschoolblad Trajectum meldt dat het college van bestuur de uitspraak van de geschillencommissie niet zal aanvechten. Het wil snel duidelijkheid over het functiehuis, waarin de functies van de medewerkers opnieuw staan beschreven.
Ferdinand van Wijk, voorzitter van de raad, noemt de uitspraak ‘historisch’. ‘We hebben nu een poot tussen de deur om het functiehuis zodanig aan te passen dat het onderwijs en de professionals weer centraal komen te staan in plaats van de manager.’

Ook medezeggenschapsraden van andere hogescholen ruiken hun kans. Peter Fonkert van de cmr van de Hogeschool van Amsterdam meldt dat de uitspraak van de commissie als een lopend vuurtje door het hbo gaat. ‘Het oordeel werd bekend op het moment dat er juist een landelijk overleg plaatsvond tussen de raden van zestien hogescholen. Ik kon aan de reacties merken dat men er iets mee wil. Het functiehuis heeft tot veel onrust geleid. Veel docenten voelen zich er door geschoffeerd. Vandaar dat de raden die er nog niet mee hebben ingestemd willen proberen om er nog iets aan te verbeteren.’
Bij Avans Hogeschool heeft de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) al eerder ingestemd met het nieuwe functieboek. Volgens AMR-voorzitter Birgit Croft was er bij Avans weinig commotie rond de invoering ervan, omdat slechts enkele functies er een schaal op achteruit gingen. (HC/HOP, PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?