Terug naar overzicht

Geen plek meer voor horkerige arts

De omstreden conceptwet voor het hoger onderwijs biedt opleidingen de mogelijkheid ouderejaarsstudenten weg te sturen die ongeschikt zijn voor het vak dat ze ambiëren. Prachtig, vindt artsenvereniging KNMG: horkerige artsen in opleiding kunnen er flink mee onder druk worden gezet.

Voorzitter Sanne Zinkstok van het studentenplatform van KNMG stelt dat een arts die goed kan opereren maar horkerig communiceert niet meer aan de huidige beroepseisen voldoet. ‘Iedere patiënt wil van zijn behandelend arts weten wat er met hem gebeurt en hoe zijn operatie is verlopen. Een specialist moet dat op een heldere manier uitleggen en rekening houden met de gevoelens van mensen. Wie dat niet kan, is ongeschikt voor het vak.’
Omdat het niet eenvoudig is om studenten al na een jaar te beoordelen op hun gedrag, is het studentenplatform blij dat de door voormalig staatssecretaris Rutte ingediende wet hoger onderwijs voorziet in een mogelijkheid om studenten ook na de propedeuse weg te sturen. ‘Mensen moeten natuurlijk de kans krijgen zich te ontwikkelen’, zegt Zinkstok. Ze wil het ook niet groter maken dan het is. ‘Als 1 procent van de studenten door deze maatregel moet afhaken, is het al heel wat.’
Harde voorwaarde is natuurlijk dat studenten geneeskunde tijdens hun opleiding en hun coschappen goed worden getraind in communicatieve vaardigheden. Zinkstok: ‘De curricula van de geneeskundeopleidingen zijn al aangepast, dus in het theoriedeel van de studie zit het wel goed. Nu wordt het zaak dat we alle begeleiders op de ziekenhuisvloer van de noodzaak overtuigen. Te vaak wordt horkerig gedrag richting patiënten door de vingers gezien omdat men niet wil dat iemand daar op straalt. Het is natuurlijk best lastig om een oordeel te vellen over hoe iemand zich gedraagt, maar je kunt daar wel een uniforme norm op loslaten.’

Zinkstok is niet bang dat door de maatregel briljante chirurgen verloren gaan. ‘Er zijn genoeg basisartsen opgeleid en er zijn zoveel studenten die specialist willen worden in een ziekenhuis dat er volop keuze is. Bovendien denk ik dat het ook voor een communicatief zwakke geneeskundige zelf beter is dat hij een andere medische richting inslaat en zich bijvoorbeeld toelegt op de wetenschap.’
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is het met de KNMG eens. ‘Natuurlijk hebben de begeleiders van artsen in opleiding het al druk zat en kost extra aandacht voor communicatieve vaardigheden veel tijd’, reageert een woordvoerder van de koepelorganisatie. ‘Maar dat betekent niet dat we er dan maar geen aandacht aan moeten schenken.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?