Terug naar overzicht

Instemming tussen wal en schip

Als in het directeurenoverleg iets wordt besloten en het is een onderwerp waarover de medezeggenschap inspraak heeft, dan moet het worden voorgelegd aan de academieraden en niet aan de overkoepelende medezeggenschapsraad, de AMR.

Tot die conclusie kwam de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) gisteren tijdens de vergadering. Aanleiding zijn de besluiten rond de tentamenregels. Die zijn destijds gezamenlijk door de directeuren genomen, tijdens het directeurenoverleg.
Medezeggenschap hierover dreigde tussen wal en schip te vallen omdat de directeuren de nieuwe tentamenregels niet hebben voorgelegd aan hun academieraden. De Raad van Bestuur voelde zich er volgens AMR-voorzitter Birgit Croft ook niet verantwoordelijk voor, omdat de nieuwe regels tenslotte door de directeuren waren vastgesteld en niet door de Raad van Bestuur. Dus ook de AMR kreeg het besluit niet voorgelegd ter instemming.
De AMR gaat nu in een brief aan alle academieraden de raden adviseren zelf instemmingrecht op de tentamenregels te vragen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?