Terug naar overzicht

Jongens en meisjes kiezen even vaak exact

Ongeveer evenveel jongens als meisjes kozen in 2005 exacte vakken in hun examenprofiel. Maar naast het verplichte vak wiskunde hielden meisjes het meestal bij één exact vak extra, terwijl jongens vaker twee of drie erbij volgden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Meisjes blijken volgens de onderzoekers bovendien vaker dan jongens te kiezen voor de basisvariant van een exact vak, in plaats van de uitgebreide variant.
Op het vwo neemt bijna twee op de drie scholieren één of meer exacte vakken in het pakket. Onder havisten is dat niet zo gebruikelijk: iets minder dan de helft kiest een exact vak. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?