Terug naar overzicht

Maastrichtse radioloog: ‘Ik ben geen activist’

Radioloog Simon Robben van het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft geen studenten van Fontys gebruikt om het leeftijdsonderzoek van de IND bij jonge asielzoekers te kritiseren. Dat zegt hij in reactie op opmerkingen van Fontys-voorzitter Verbraak.

Fontys Hogescholen kwam afgelopen vrijdag in het nieuws na een reportage van het radioprogramma Argos. Daarin werd gesuggereerd dat de instelling op aandringen van vreemdelingendienst IND had geknipt in een afstudeerscriptie uit 2004. Een groepje radiodiagnostische laboranten in opleiding had de nauwkeurigheid onderzocht van röntgenonderzoek bij de leeftijdsvaststelling van jonge asielzoekers.
Daartoe hadden ze het onderzoekscentrum van de IND bezocht. Toen dit hoorde dat Robben de studenten begeleidde, haalde het verhaal bij Fontys. Bestuursvoorzitter Norbert Verbraak suggereerde in reactie op het radioprogramma dat Robben de studenten wilde gebruiken om bij de IND in de keuken te kunnen kijken. Zelf kon hij dat niet omdat hij er als ‘antagonist van het leeftijdsonderzoek’ bekend zou staan.
Maar Robben ontkent dat hij een vete heeft met de IND. ‘Ik ben absoluut geen actievoerder tegen het asielbeleid. Wel plaats ik als wetenschapper kanttekeningen bij de uniforme manier waarop de foto’s in opdracht van de IND zijn gemaakt. Daarmee wordt namelijk onrecht gedaan aan fysieke verschillen tussen mensen. Die kritiek heb ik gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, samen met kinderradioloog Van Rijn van het AMC. Dat verscheen voordat de studenten in 2004 hun onderzoek deden.’

Robben geeft toe dat hij hun bevindingen wilde gebruiken voor eigen doeleinden. ‘Ik verwacht resultaat van studenten waarmee ik werk, of het nu hbo’ers zijn of promovendi. In dit specifieke geval was het aantal onderzochte foto’s te klein voor een nieuwe publicatie, maar de uitkomsten zouden zeker bruikbaar zijn geweest bij een congres of zo.’
Het contact tussen Robben en Fontys is – anders dan Verbraak zegt – nog springlevend. ‘Als hij doelt op dit specifieke onderzoek, heeft hij gelijk. Maar ik verzorg bij Fontys nog zo’n twee keer per jaar een gastcollege echografie voor mensen die al werkzaam zijn in de medische wereld. Ze betalen me daar uitstekend voor. Ik vermoed dat daar binnenkort een einde aan komt.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?