Terug naar overzicht

Mag een 4 wel of niet?

Heb je wel of niet je blok gehaald als je voor een tentamen een 4 hebt gekregen? Volgens het kader Onderwijs- en Examenreglement (OER) van Avans mag je die onvoldoende compenseren met voldoendes voor andere vakken. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) vindt dat de opleidingen zelf moeten kunnen kiezen of ze dat willen.

Volgens de AMR kan een opleiding vinden dat bepaalde vakken zo belangrijk zijn, dat er minstens een 5 voor moet worden gehaald. Bijvoorbeeld het vak Engels voor een internationale opleiding.
De AMR vindt daarom dat de opleidingen in hun eigen OER moeten kunnen afwijken van het kader-OER. De medezeggenschapsraad heeft hierover een brief gestuurd naar Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur. De medezeggenschapsraad stelt voor dat voor de ondergrens voor ‘compensabele’ onvoldoendes een bandbreedte wordt gehanteerd tussen de 4 en 5,4.
Kees Tjallema, ontwerper van het kader-OER, meldt dat het nu ook mogelijk is om te bepalen dat voor bepaalde vakken geen onvoldoendes mogen worden gehaald. Maar een voldoende is dan wel 5,5 of hoger. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?