Terug naar overzicht

‘Meer variatie in docentenwerk’

De werkdruk onder docenten bij de Academie voor Marketing in Den Bosch is hoog vindt de academieraad. Vooral de talendocenten rennen van hot naar her en komen nauwelijks toe aan andere taken dan lesgeven.

‘Sommige docenten, vooral bij Engels, kunnen het niet aan’, zegt docentlid Geert Swinkels tijdens de academieraadsvergadering vanochtend. Ook zijn collega Ingrid van Kempen maakt zich zorgen over de werkdruk van de talendocenten. ‘Nieuwkomers zitten vol met contacturen en lopen op hun tenen. Ze geven alleen les en dat zijn zoals iedere docent weet intensieve uren. Die nieuwe docenten willen niet alleen lesgeven, maar ook aan projecten deelnemen. Vooral dat laatste is belangrijk, omdat het de betrokkenheid bij de academie verhoogt. Bovendien maakt het de baan aantrekkelijk.’
Ze vreest dat het binnenkort fout gaat. ‘Er zijn docenten die 22 tot 25 uur per week lesgeven. Vroeger was dat geen probleem, omdat je geen andere verplichtingen had.’
Ook hebben docenten volgens Swinkels nauwelijks tijd om de lessen voor te bereiden. ‘Mijn studenten moeten een samenvatting maken van een cd-rom en zijn verbaasd dat ze geen feedback krijgen. Ik zeg dan dat ze het voor zichzelf doen, maar eigenlijk hebben ze gelijk.’
De hoge werkdruk geldt niet alleen voor de nieuwkomers en de talendocenten, maar ook voor de andere docenten. Volgens Swinkels en Van Kempen heeft dat te maken met de ongelijke verdeling van de taken. ‘De ene docent zit in vier projectgroepen en ik bijvoorbeeld in geen enkele. Door meer balans te creëren, zorg je voor minder werkdruk bij mensen die alleen voor de klas staan en bij mensen die te veel taken hebben’, zegt Swinkels.

Ook directeur Peer van Hoof maakt zich zorgen om de werkdruk van de docenten en vindt daarom dat deze moet worden aangepakt. ‘Er moet een balans worden gezocht tussen taken en contacturen. En er moet bekeken worden welke capaciteiten we nodig hebben voor de taken.’ De Academie voor Management en Bestuur, die ‘goed scoort’, gaat de academie advies geven in het slim organiseren.(CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?