Terug naar overzicht

Onderwijsraad slaat alarm over kennistekort

Het onderwijs in taal en wiskunde laat volgens de Onderwijsraad zoveel te wensen over dat er snel maatregelen moeten worden getroffen. Minister Van der Hoeven wil dat de problemen in het voortgezet onderwijs worden opgelost en niet in het hoger onderwijs.

In het 7 december gepresenteerde onderzoek van de Onderwijsraad staat te lezen dat de kennistekorten in onder meer de vakken Nederlands en wiskunde snel moeten worden gerepareerd. Vernieuwingen in het onderwijs – zoals competentiegericht leren – mogen niet ten koste gaan van de inhoud, die voor elk schoolvak nauwkeuriger dan nu moet worden omschreven. Scholieren hebben bijvoorbeeld via internet toegang tot zoveel informatie dat het steeds moeilijker wordt om hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden.

Het rapport van de Onderwijsraad is met een vragenlijst naar alle onderwijsinstellingen gestuurd. Daarmee hoopt voorzitter Fons van Wieringen te weten te komen waar de schoen precies wringt. In 2007 komt er een vervolg op het rapport en worden er onder meer symposia door de raad georganiseerd.

Van Wieringen vindt dat Nederland niet moet treuzelen. ‘In Duitsland dachten ze dat het onderwijs redelijk was, totdat ineens bleek dat ze helemaal onder aan de lijst stonden, met Zimbabwe er nog net achter.’ In een presentatie wees hij er op dat veel hogescholen en universiteiten klagen over het instroomniveau van scholieren en bijspijkercursussen organiseren. Dat kan uiteindelijk leiden tot permanente instroomtoetsen en selectie aan de poort.

Maar minister Van der Hoeven – die de verkenning van de Onderwijsraad in ontvangst nam – wil daar niets van weten. Zij blijft van mening dat een mbo-, havo- of vwo-diploma zonder meer toegang moet geven tot de hogeschool of universiteit. ‘We moeten goed kijken waar tekortkomingen vandaan komen en niet bang zijn om ze aan te pakken. Desnoods met tijdelijke bijsturing.’ De minister verwees naar de lerarenopleidingen, waar het taal- en rekenniveau met behulp van landelijke toetsen op de schop ging. ‘Dat doen we zo lang als het nodig is. Goed taal- en rekenonderwijs begint bij een goede leraar.’

De wens om de kennisinhoud veilig te stellen wordt door het ministerie gedeeld, verzekerde Van der Hoeven. Maar ze riep wel op tot kalmte. ‘We hebben het studiehuis met veel competentieonderwijs ingericht omdat onder meer het hoger onderwijs wilde dat scholieren kennis leerden toepassen. Nu de roep om meer kennis steeds luider wordt, moeten we het huidige onderwijsprofiel niet weer geheel overboord gooien. Want het gaat bij sommige instellingen heel goed.’ (TdO, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?