Terug naar overzicht

Rectificatie

In het artikel ‘Vernieuwde onderwijsvisie: kennis weer centraal’, op pagina 12 van Punt 06, die gisteren verscheen, staat een fout. Die is ontstaan tijdens het bewerken van het artikel.

De derde alinea van het stuk begint met: ‘In de nieuwe visie wordt de docent kenniswerker die niet voor de klas lessen kan geven.’
Uit reacties aan het adres van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) blijkt, dat met name docenten vrezen dat klassikaal contact met studenten volgens de nieuwe onderwijsvisie moet verdwijnen. Dat klopt niet. Bijeenkomsten met experts zullen altijd blijven bestaan, bijvoorbeeld in de vorm van hoorcolleges, benadrukt Anita Heijltjes van het LIC.

De passage moet zijn zoals die eerder op de website van Punt stond:
De docent wordt kenniswerker. Anita Heijltjes, via het LIC betrokken bij de herijking: ‘Uit onderzoeken blijkt dat studenten tachtig procent van hun kennis opdoen buiten school. De docent stelt de juiste, leerzame vraag die zorgt dat studenten op onderzoek uit gaan. De docent is coach én expert. Hij heeft een essentiële, leidende rol.’ (RS)

Het volledige, juiste, artikel is hier te vinden: punt.avans.nl/nieuws.asp?id=5256

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?