Terug naar overzicht

Studiekiezers om de tuin geleid

Hogescholen en universiteiten misleiden studiekiezers ‘massaal’, zeggen studentenbond ISO en de redactie van de Keuzegids Hoger Onderwijs. ‘Honderden opleidingsvarianten, afstudeerrichtingen en minoren worden op websites aangeboden alsof het zelfstandig geaccrediteerde opleidingen zijn.’

De redactie van de Keuzegids onderzocht 1900 gevallen van opleidingen die op websites als bachelorstudie worden aangeboden. De conclusie is dat honderden van deze opleidingen afweken van de officiële opleidingsnaam. Vaak is het een kwestie van lood om oud ijzer; het gaat bijvoorbeeld om opleidingen die met een hippe Engelse naam in de markt worden gezet, terwijl ze gewoon onder een Nederlandse naam zijn geregistreerd.
Er zijn echter ook tientallen afstudeerrichtingen die worden gepresenteerd als zelfstandige opleidingen. Wie de voorlichtingssite van de opleiding aanklikt, treft er de uitleg aan dat het om een variant op een basisopleiding gaat. Maar bij sommige opleidingen moeten studiekiezers erg lang zoeken voordat de feitelijke status duidelijk wordt.

Ook Avans maakt zich hier schuldig aan. Bij twee opleidingen zet de Keuzegids kanttekeningen: Human Care Technology (HCT) en Mechatronica. HCT is een samenwerking tussen Technische Bedrijfskunde en Gezondheidszorg. Mechatronica combineert Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en ICT.
Bij beide opleidingen wordt op de website van Avans weliswaar vermeld dat het om een major gaat, een afstudeervariant, maar bij het lezen van de tekst krijg je toch de indruk dat het een opleiding betreft.
‘Het is een lastige kwestie’, meent Han van Osch, die als projectleider bij HCT en in minder mate bij Mechatronica is betrokken. ‘De omschrijving van de twee majors klopt inhoudelijk. Maar als je bijvoorbeeld HCT doet, ontvang je aan het eind je diploma Technische Bedrijfskunde. Je krijgt er wel een certificaat bij dat je de major HCT hebt gedaan’, legt de projectleider uit.
Hij denkt dat het moeilijk wordt nieuwe opleidingen in de markt te zetten als je alles meteen formeel geregeld moet worden. ‘HCT is nog in ontwikkeling. Het aanvragen van een zelfstandige status voor deze major, komt nog.’

Het beginnen van een nieuwe opleiding is voor instellingen duur en tijdrovend: het ministerie van OCW gaat namelijk bij elk voorstel voor een nieuwe opleiding na of er wel behoefte aan is. Bovendien toets accreditatieorganisatie NVAO een nieuwe opleiding op kwaliteit. Een aansprekende afstudeervariant op een reeds bestaande opleiding kan snel van de grond worden getild en kost ook veel minder geld. En dat een student life sciences aan de Hogeschool Zeeland aan het eind van de rit een doodgewoon hbo-diploma chemie krijgt uitgereikt, mag de pret niet drukken.

Woordvoerder Paul Helbing van de HBO-raad vindt het nieuwe onderzoek vooral een herhaling van zetten. ‘We zijn hier in augustus ook al op aangesproken. Natuurlijk is het voor ons kristalhelder dat gevallen van echte misleiding snel moeten worden aangepakt. Je kunt je wel afvragen of het in die “honderden gevallen” die het persbericht aanhaalt wel allemaal om misleiding gaat of om slordigheidjes. Het hbo is begin dit studiejaar aangesproken op de voorlichting en het materiaal wordt aangepast. Wat dat betreft komt dit vervolgonderzoek misschien wat snel. Maar los daarvan: voorlichting van hogescholen moet gewoon goed zijn. Dat ontslaat studiekiezers overigens niet van hun eigen verantwoordelijkheid om zich een beetje te verdiepen in het opleidingsaanbod voordat ze zich inschrijven.’ (TdO/HOP, PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?