Terug naar overzicht

Universiteiten en hogescholen leveren verlanglijst in

Alle hogescholen en universiteiten in Nederland krijgen vanaf vandaag bezoek van Rogier van der Wal, directeur van expertisecentrum Handicap en Studie.

Van der Wal vraagt de instellingen naar hun ‘verlanglijstje’ waarop ideeën staan die de achterstandpositie van gehandicapte studenten kunnen verbeteren. Hij wil graag weten welke ideeën er leven zodat er een optimale afstemming tussen de student en school ontstaat. ‘Daar zijn de gehandicapte studenten bij gebaat, maar natuurlijk ook de onderwijsinstellingen halen er hun voordeel uit. Gelijke behandeling, gelijke kansen. Laten we daar samen een succes van proberen te maken.’

De uitval van studenten met een handicap of chronische ziekte is twee keer zo hoog als onder de reguliere studenten. Naast hoge uitvalcijfers lopen studenten met een handicap ook vaak een studieachterstand op, omdat zij vaak niet weten welke speciale voorzieningen er voor hen zijn.
De bezoeken van Van der Wal sluiten aan op het Plan van Aanpak van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De basis van dat plan is dat het hoger onderwijs subsidie kan aanvragen bij het oplossen van knelpunten voor studenten met een handicap. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?