Terug naar overzicht

Van der Hoeven houdt vast aan vier examenprofielen

Vwo’ers en havisten krijgen in de toekomst de keuze uit twee examenprofielen, in plaats van de vier. Tenminste, als de profielcommissies hun zin krijgen. Maar de demissionaire CDA-minister Van der Hoeven wil de huidige profielen pertinent niet kwijt.

Twee commissies vol deskundigen moesten de tweede fase in het middelbaar onderwijs onder de loep nemen. Donderdag brengen ze gezamenlijk een conceptadvies uit. Kern van de zaak: breng het aantal profielen terug van vier naar twee.

Minister van der Hoeven is daar ‘erg ongelukkig’ mee, meldt dagblad Trouw. De commissies zouden hun boekje te buiten zijn gegaan. Ze moesten advies uitbrengen over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs, maar dan wel binnen de huidige profielstructuur.

Navraag leert dat de wijziging rigoureuzer lijkt dan hij is. De bètacommissie wilde dat de profielen natuur & gezondheid en natuur & techniek zouden samensmelten. ‘Toen vonden de meeste commissieleden het niet wenselijk om er twee maatschappijprofielen naast te zetten’, zegt Lieke Meijs, secretaris van de commissie die cultuur- & maatschappij en economie & maatschappij moest herzien. ‘Ze waren bang voor scheve beeldvorming.’

Dus komen er binnen het nieuwe maatschappijprofiel ‘richtingen’: twee voor havo, drie voor vwo. Die richtingen hebben veel weg van de oude profielen.

Nieuw is verder dat de commissies wiskunde voor alle scholieren verplicht willen stellen, evenals een ‘substantieel vak’ cultuur & kunst. Bovendien zouden scholieren in de Nederlandse les al teksten moeten lezen die stroken met hun profiel- of richtingkeuze: over economie bijvoorbeeld, of over taal. De gewenning aan zulke artikelen zou de aansluiting op het hoger onderwijs eenvoudiger maken.

Het definitieve advies komt op 1 augustus 2007. Meedenken kan vanaf donderdag via de website www.profielcommissies.nl. (BB, HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?